Voor de uitrol van een nieuw instrumentarium was Staatsbosbeheer op zoek naar één ingenieursbureau die de komende 2 jaar zitting neemt in hun landelijk kernteam. De kerntaak van het bureau is om vanuit het kernteam de landelijke opgaven te concretiseren naar projecten en hierin Staatsbosbeheer te ontzorgen, door deze projecten van begin tot oplevering (realisatie) te brengen. Ons team voor Natuurontwikkeling heeft deze opdracht gegund gekregen door kwalitatief de beste aanbieding in te dienen.

Onze visie op de samenwerking

Onze visie is dat de door ons aangeboden sleutelfunctionarissen, samen met het bestaande kernteam van Staatsbosbeheer, één complementair team zal vormen. Antea Group brengt twee zeer ervaren experts in die als verlengstuk van het kernteam de deelprojecten zullen aansturen. De deelprojecten worden programmamatig aangevlogen als verbindende factor tussen het landelijk kernteam en de verschillende beheereenheden van Staatsbosbeheer waar de projecten landen. Hierbij is er speciale aandacht voor het bijhouden van de leerpunten om deze verderop in het programma te implementeren. Zo ontstaat er samen met de opdrachtgever een lerende organisatie.

Duurzaamheid

Staatsbosbeheer heeft het duurzaam uitvoeren van de projecten hoog in het vaandel staan. Antea Group is enthousiast over dit standpunt en sluit hier graag bij aan vanuit zijn eigen ambitie met het motto: “Wij werken duurzaam en anders niet”. Eén van de manieren waarop Antea Group als organisatie bezig is met bewustwording en verandering omtrent duurzaamheid, zijn de Sustainable Development Goals (SDG). Daarvoor geldt practice what you preach! Neem bijvoorbeeld ‘leven op het land’… een prachtig voorbeeld binnen dit SDG-doel is dat we onlangs een eigen bos hebben aangekocht. Het bos- en natuurgebied huisvest een grote diversiteit aan flora en fauna. Voor onze ingenieurs en adviseurs biedt dit interessante aanknopingspunten voor onderzoek, educatie en demonstraties rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaam natuurbeheer.

Voor de pilot implementeren wij de aanpak van Duurzaam GWW om duurzaamheid te verankeren in de uitvoering.

Kennis en flexibiliteit

Kennis en flexibiliteit waren ook belangrijke gunningscriteria. Als groot en multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau zijn wij het gewend om projecten als deze draaiende te houden. Doordat we meer dan 20 planvoorbereiders natuurontwikkeling en meer dan 25 ecologen in huis hebben, zijn wij in staat om snel op te schalen wanneer dat nodig is. Ons team is inmiddels voortvarend van start gegaan en met veel plezier en passie aan het werk.

Natuurbank

Op 19 februari 2020 kondigde de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) de Natuurbank aan. Met de ‘Natuurbank’ wil zij de invloed van stikstof op de natuur door projecten van het Rijk en waterschappen verlagen. Het gaat om projecten van groot openbaar belang die voor hun vergunning een beroep doen op de ADC-toets. Het doel is dat de invloed van deze projecten neutraal of positief wordt. De Natuurbank zal als compensatiemaatregel natuur gebundeld beschikbaar stellen.

Staatsbosbeheer wil de Natuurbank gebruiken om bestaande Natura 2000-gebieden sterker te maken. Met deze pilot krijgt Staatsbosbeheer inzicht in hoe de Natuurbank in de praktijk kan werken. Leerervaringen worden gebruikt voor verbetering van de definitieve Natuurbank.