Ga naar hoofdinhoud
Water
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Concrete oplossingen voor water

SDGKlimaatverandering, zeespiegelstijging, extreme hoeveelheden waterafvoer; overal ter wereld willen we de plekken waar we wonen en werken veilig én leefbaar houden. Tegelijkertijd willen we kansen benutten als het gaat om economie, natuur en duurzaam en efficiënt gebruik van water en andere hulpbronnen. Onze adviseurs nemen het voortouw en ondersteunen overheden, waterbeheerders, industrie en aannemers bij verantwoord en toekomstgericht waterbeheer. Wij bundelen onze kennis van:

Grote opgaves

VAN PLAN NAAR UITVOERING
Wij werken aan de grote opgaves op het gebied van water in Nederland, zoals het deltaprogramma, Natura2000, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de uitvoering van projecten vanuit de Kaderrichtlijn Water. We maken de vertaalslag van planfase naar uitvoering. 

... NAAR BEHEER EN ONDERHOUD
In deze tijd is efficiënt en kosteneffectief waterbeheer een must. Het managen van de assets in het gebied is daarbij essentieel. We denken in oplossingen die voldoen aan de kwaliteitseisen, helpen bij de juiste prioritering en bieden in alle fasen optimale ondersteuning om tot verantwoord beheer en onderhoud te komen.

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 6 – Schoon water en sanitair

Concrete oplossingen voor water
Concrete oplossingen voor water

Digitalisering

Het werkveld verandert continu. Door nieuwe inzichten en normeringen, nieuwe digitale ontwikkelingen, maar ook door klimaatverandering. Dit vraagt ons om onszelf te blijven ontwikkelen, te blijven leren en te blijven innoveren. We zetten in op slimmer werken, automatiseringen en innovaties in combinatie met onze ervaring. Innoveren doen we op elk niveau: van het automatiseren van processen tot complete innovatieve projecten, zo ontwikkelden wij samen met partners de JLD-Dijkstabilisator.

Een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie? Zet nu de volgende stap in jouw carrière.

Hoe kunnen we jou ondersteunen?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie