Ga naar hoofdinhoud
Klimaatadaptatie wateroverlast
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Focus op klimaatbestendig watermanagement

SDGAls het gaat over klimaatadaptatie in landelijk gebied, dan is wateroverlast vaak het eerste onderwerp van gesprek. De berichten over overstromingen en extreme regenval staan iedereen helder voor de geest. In de praktijk merk je dat droogte ook steeds vaker voorkomt en net zo noodzakelijk is om aan te pakken. Hiermee is de urgentie van klimaatbestendig watermanagement voor gemeenten, Rijk, waterschap en Provincie meteen duidelijk. Maar waar sta je vandaag? Welke keuzes zijn er? En wat is de beste aanpak?

Water en klimaatbestendige inrichting

Als we deze opgave samen aanpakken, biedt dat volop kansen voor klimaatadaptatie. De eerste stap is inzicht. Nauwkeurige informatie op lokaal niveau is een vereiste om de kwetsbaarheid voor wateroverlast en droogte te bepalen. Ook in landelijk gebied onderzoeken wij dit samen met de klant uitvoerig om vervolgens tot een actieplan te komen.

Van kwetsbaarheden naar oplossingen

Voordat je de juiste keuzes kunt maken, is het belangrijk dat je weet welke keuzes er zijn. Onze adviseurs schetsen de route en zetten ijkpaaltjes. We helpen om te denken in kansen en worden enthousiast van kennis delen en samen nadenken over oplossingen. Zo verbinden we belangen en krijgen we de neuzen dezelfde kant op als het gaat om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. 

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 13 – Klimaatactie

Focus op klimaatbestendig watermanagement
Focus op klimaatbestendig watermanagement

Klimaatadaptatie strategie in landelijk gebied

Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van iedereen een aanpassing. Maar waar kun je stimuleren en faciliteren, wanneer is het nodig om te reguleren en hoe benut je meekoppelkansen? Wij helpen het landelijk gebied in te richten om maatregelen te nemen voor wateroverlast en droogte. Ontdek onze concrete oplossingen voor een prettige, gezonde en veilige leefomgeving. 

We helpen bij aanpassingen in denken en doen. Van knelpuntenanalyses voor een klimaatbestendig watersysteem tot de klimaatbestendige aanleg van natuur- en retentiegebieden en klimaatbestendige wateraanvoer. Op uw wens nemen we dit van modelanalyse tot en met directievoering en toezicht tijdens de uitvoer voor u uit handen. Juist op het grensvlak van stedelijk en landelijk gebied zorgen wij voor duurzame en klimaatbestendige oplossingen. 

Voor zowel stedelijk maar ook landschappelijk ontwerp werken we met trots samen met de ontwerpers van CB5.

Meer weten over klimaatadaptatie in landelijk gebied?

Neem contact met ons op.