Ga naar hoofdinhoud
Mobiliteit
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Wij leiden jouw mobiliteitsopgave in goede banen

Nederland is mobieler dan ooit. En hoewel we over het dichtst vertakte wegennet ter wereld beschikken, blijft bereikbaarheid een uitdaging. Hoe zorgen we voor voldoende doorstroming en verkeersveiligheid? Hoe leiden we onze mobiliteitsbehoefte in goede banen: nu en in de toekomst? Met Antea Group breng je een mobiliteitsexpert aan tafel die plannen verder brengt.

Veelzijdigheid aan disciplines

Gemeenten, provincies, RWS en aannemers: al jaren vinden ze in Antea Group een partner voor mobiliteitsvraagstukken. Onze kracht schuilt in onze veelzijdigheid. Zo vind je bij ons de beste experts op het gebied van mobiliteit: denk aan adviseurs op het gebied van verkeerskunde en mobiliteit. Maar ook specialisten die data-oplossingen ontwikkelen, die plannen voor je doorrekenen en zorgen voor de ruimtelijke inpassing ervan.

Wij leiden jouw mobiliteitsopgave in goede banen
Wij leiden jouw mobiliteitsopgave in goede banen

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Verkeersveiligheid is de komende jaren een speerpunt. Zo moet het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ervoor zorgen dat álle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Maar hoe geef je vorm aan het SPV en hoe vertaal je het naar een uitvoeringsplan? Antea Group ondersteunt wegbeheerders bij de implementatie van het SPV.  Van risicoanalyse tot uitvoeringsprogramma: we bieden je de kennis én de capaciteit.

De vervangingsopgave

In de komende decennia wordt er volop aan onze weginfrastructuur gewerkt. Dit betekent dat tientallen cruciale bruggen, viaducten en tunnels voor langere tijd niet of minder beschikbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit van een verbinding, maar ook voor het omliggende wegennet. Wij ondersteunen aannemers en opdrachtgevers om voor goede alternatieven te zorgen zodat we bereikbaarheid en verkeersveiligheid borgen en verkeershinder minimaliseren.

De Omgevingswet en bereikbaarheid

De komst van de Omgevingswet werpt een ander licht op de invulling aan bereikbaarheid. Zo ga je als overheid meer op bereikbaarheidsambities en -effecten sturen. Dit vraagt aan de voorkant om goede voorspellingen: modellen, enquêtes. Maar ook monitoring van effecten is straks een cruciale schakel in de beleidscyclus. 

We helpen je om bereikbaarheid te implementeren in de omgevingsvisie, thematische programma’s en gebiedsopgaven.

Mobiliteit van morgen

Bereikbaarheid gaat over de mobiliteit van nu, maar ook over die van morgen. De opkomst van de elektrische fiets, deelmobiliteit, de ontwikkeling van Urban Air Mobility. Hoe breng je dit naar de praktijk? En hoe kun je bereikbaarheid beïnvloeden op basis van data, algoritmes en navigatie-apps? Ook hierin denken we graag met je mee. Het liefst op basis van een pilot of een proef. We gaan graag het experiment met je aan.

Meer weten over mobiliteit?

Neem contact op met onze ingenieurs.

Dirk van de Wetering
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie