Ga naar hoofdinhoud
Verkeersmanagement
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Verkeersmanagement

Groot onderhoud aan wegen, reconstructies van bruggen en viaducten: we krijgen er de komende jaren volop mee te maken. Het is de kunst om met goed verkeersmanagement tóch voor bereikbaarheid en veiligheid te zorgen. Onze verkeersmanagementadviseurs bieden je hierbij brede ondersteuning: vanuit verschillende perspectieven en belangen. 

Vervangingsopgave

Door de vervangingsopgave wordt er de komende decennia volop aan onze weginfrastructuur gewerkt. Tientallen bruggen, viaducten en tunnels zullen voor langere tijd niet of minder beschikbaar zijn. In ons land, waar de druk op de infrastructuur al groot is, heeft dit gevolgen voor de capaciteit van een verbinding, maar ook voor het omliggende wegennet.

Goede alternatieven, veilige oplossingen

Hoe voorkom je bottlenecks en sluipverkeer? Hoe houd je woonwijken en bedrijven bereikbaar én veilig? En wat betekent dit voor hulpdiensten en het openbaar vervoer? We denken mee over hoe je een infraproject zo slim mogelijk inricht en faseert. En waar hinder dreigt zorgen we, samen met belanghebbenden, voor goede alternatieven en veilige oplossingen.

Verkeersmanagement voor wegbeheerders

De kracht van onze verkeersmanagementadviseurs is dat ze een project niet alleen op basis van analyses, verkeersmodellen en prognoses bekijken. We hebben ook de kennis van wegontwerp, realisatie en omgeving in huis. Dit betekent dat we vanuit verschillende perspectieven denken. Die kennis en ervaring vertalen we naar heldere en gedragen contracteisen én een goed plan voor de begeleiding en de monitoring tijdens de operatie.

Verkeersmanagement
Verkeersmanagement

Verkeersmanagement voor aannemers

Bij elk infrastructurele ingreep is het minimaliseren van verkeershinder een belangrijke doelstelling. Maar hoe geef je hier maximaal invulling aan? Met Antea Group haal je verkeerskundigen en verkeersmanagementadviseurs aan boord die je in de tender- én de uitvoeringsfase ondersteunen. We denken mee over faseringen, verkeerstechnische maatregelen en de monitoring daarvan. Indien nodig kunnen we maatregelen met data en modellering kwantificeren en onderbouwen.

Verkeerscentrales

Onze deskundigen werken ook samen met de landelijke en provinciale verkeerscentrales om invulling te geven aan verkeersmanagement. Onze experts denken bijvoorbeeld met je mee over het samenstellen én inregelen van standaard omleidingsroutes rondom terugkerende werkzaamheden en evenementen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij de vertaling van verkeersmanagementplannen en regelscenario’s.

Smooth Traffic Management

Eén van de innovaties waar wij of focussen is Smooth Traffic Managament. Een concept dat navigatiesystemen slimmer en multifunctioneler maakt. Hierbij wordt de route voor een individuele weggebruiker niet alleen bepaald op basis van afstand of reistijd, maar ook aan de hand van omgevingswaarden (luchtkwaliteit, veiligheid, flora en fauna). Met dit concept dat al in de testfase zit, willen we de leefomgeving in stedelijke gebieden duurzaam verbeteren.

Bekijk ook de andere diensten over mobiliteit

Ook op weg naar een goed verkeersmanagementplan?

Neem contact met ons op.