Ga naar hoofdinhoud
Verkeersveiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Dé kennispartner voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 moet ervoor zorgen dat álle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Maar hoe geef je vorm aan het SPV en hoe vertaal je het naar een goed onderbouwd uitvoeringsplan? Namens het Ministerie van IenW ondersteunt Antea Group wegbeheerders bij de implementatie én uitvoering van het SPV. 
Het rapport met een verslaglegging van de geboden ondersteuning en ervaringen die daarbij zijn opgedaan is hier te downloaden.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Kern van het SPV is een risico-gestuurde, proactieve aanpak. Dus, vooraf knelpunten en risicovolle situaties in beeld brengen. Om vervolgens maatregelen te nemen, beleid op te stellen en dit te monitoren. Voor wegbeheerders ligt er een stappenplan klaar om het SPV in de praktijk te brengen. Maar de uitvoering ervan vraagt om capaciteit en kennis. En die is niet altijd voorhanden. Goed om te weten dat je dan een beroep op ons kunt doen.

Risicoanalyse Verkeersveiligheid

Onze SPV-aanpak begint met een risicoanalyse van het onder- en bovenliggende wegennet. Welke wegkenmerken, doelgroepen, situaties of gedragingen van verkeersdeelnemers vormen een potentieel gevaar voor de verkeersveiligheid in jouw gemeente? Deze analyse is vaak een datavraagstuk: waar kun je data ophalen en hoe kun je die gericht inzetten? Met onze domeinkennis van verkeersveiligheid én data, geven we hier een antwoord op.

Dé kennispartner voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Dé kennispartner voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Geef invulling aan het uitvoeringsprogramma

De risicoanalyse laat zien op welke punten het verkeerssysteem moet worden verbeterd. In het Uitvoeringsprogramma prioriteer je risico’s om ze vervolgens naar langere termijn-maatregelen te vertalen. Dit kunnen technische oplossingen zijn: de inrichting van veilige fietsroutes, de reconstructie van wegen. Maar ook sturen op het gedrag van weggebruikers kan een maatregel zijn.

In elke fase van een infraproject

Ook voor deze concrete gedrags-, reconstructie- en ontwerpvragen, staan we voor je klaar. Ontwerpers, verkeerspsychologen en mobiliteitsadviseurs: de kracht van Antea Group is dat wij al die specialisten in huis hebben. Of je nu in de planvormingsfase zit of een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp wilt brengen: wij ondersteunen je in elke fase van een infraproject. Je kunt ons inschakelen voor: 

  • Analyse en onderzoek naar verkeersveiligheid;

  • Advies over verkeersveiligheid;

  • Beoordelen van wegontwerpen; 

  • Variantenstudies om veiligheid te verbeteren;

  • Verkeersveiligheid in het kader van DO of VO;

  • Toepassing van Duurzaam Veilig; 

  • Verkeersveiligheid audits.

De weg naar een geaccepteerd ontwerp

Verkeersveiligheid is een thema waar bestuurders, omwonenden en gebruikers een mening over hebben. Ook dan bieden we innovatieve tools om plannen en varianten te onderbouwen. Denk aan 3D-ontwerpen of Virtual Reality. Of de 6D-drive simulator. Een innovatie (in eigen huis ontwikkeld) om het effect van een ontwerp op weggebruikers te toetsen.

Bekijk ook de andere diensten over mobiliteit

Nu aan de slag met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid?

Neem contact op met één van onze experts.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie