Ga naar hoofdinhoud
Bereikbaarheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is essentieel voor een samenleving die leefbaar en concurrerend is. Tegelijkertijd mag bereikbaarheid niet te koste gaan van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Dit vraagt bij elke ruimtelijke ontwikkeling om slimme oplossingen en onderbouwde afwegingen. Goed om te weten dat je in Antea Group een partner vindt die met je meedenkt over bereikbaarheid vandaag én morgen.

In elke fase de juiste adviseur of vakspecialist

Bereikbaarheid is een thema dat veel raakvlakken kent: mobiliteit, ruimtelijke inpassing, de effecten op een omgeving. Wij hebben alle deskundigheid in huis om samen die puzzel te leggen. Denk aan adviseurs op het gebied van verkeersdata, verkeersmodellering, langzaam verkeer, smart mobility en verkeersveiligheid. Maar we hebben ook de mensen in huis die meedenken over planologie, milieu en ontwerp. Zo brengen we altijd de juiste kennis aan tafel.

Bereikbaarheid in kleine en grote projecten

Je kunt ons inschakelen voor kleine én grote bereikbaarheidsprojecten; lokaal of bovenregionaal. Dit kan gaan over een weg die niet meer goed functioneert. Maar net zo goed over bereikbaarheid in relatie tot een nieuwe gebiedsontwikkeling. En met Antea Group verzeker je jezelf van onafhankelijk advies. Dit doen we onder meer aan de hand van analyses, databronnen, effectmetingen en prognoses op basis van verkeersmodellen.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

Jouw opgave van a tot z managen

We zijn niet alleen sterk op de inhoud. We zijn ook in staat om jouw bereikbaarheidsopgave van a tot z te managen. Hoe ‘open’ die opgave ook is: onze mensen brengen plannen verder. Van eerste verkenning, voorlopig ontwerp tot de contractvorming. Ze weten welk spoor je moet volgen, hoe je plannen onderzoekt en hoe je (interne) stakeholders en belangen verbindt. Bijvoorbeeld door de inzet van interactieve werkvormen zoals ‘Deep democracy’ en technische slimmigheden zoals de OV-dekkingsgraadtool.

Omgevingswet en bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een thema dat in je omgevingsvisie of -plan terug gaat komen. Maar hoe vertaal je jouw visie op bereikbaarheid naar haalbare ambities en meetbare beleidswaarden? Hoe zorg je ervoor dat belanghebbenden participeren in plannen en hoe ga je de effecten van dit beleid monitoren? Met onze kennis van de Omgevingswet én bereikbaarheid, komen we bijvoorbeeld tot een GVVP (met bijbehorend monitoringsplan) dat klaar is voor de Omgevingswet.

Mobiliteit van morgen

Bereikbaarheid gaat over de mobiliteit van nu, maar ook over die van morgen. De elektrificering van vervoersmiddelen, deelmobiliteit, zelfrijdend vervoer en de ontwikkeling van Urban Air Mobility. Hoe breng je dit naar de praktijk? En hoe kun je bereikbaarheid beïnvloeden op basis van data, algoritmes en navigatie-apps? Ook hierin denken we graag met je mee. Het liefst door vandaag al te beginnen met kleine stappen. We gaan graag het experiment met je aan. 

Bekijk ook de andere diensten over mobiliteit

Meer weten over bereikbaarheid?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie