Sinds 2000 is de voormalige suikerfabriek in Halfweg (Haarlemmermeer) opnieuw in ontwikkeling onder de naam SugarCity. Een gebied met kantoren, evenementenlocaties en een outletcenter. Het gebied is gelegen aan de Harlemmerstraatweg (N200) en heeft daarmee een goede ontsluitingsoptie. Het huidige lokale wegennet voldoet echter nog niet om de toenemende verkeersstromen te kunnen opvangen, waardoor de uitvalswegen niet optimaal benut kunnen worden. Het westelijk kruispunt van de Haarlemmerstraatweg onder de N200 wordt hiervoor aangepast.

Een duidelijke en ruimtelijke blik op de nieuwe verkeerssituatie

Antea Group heeft in opdracht van Nemab SugarCity B.V. het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO) verzorgt. Aanvullend hierop is een 3D-visualisatie gemaakt van het ontwerp.

Het doel van deze visualisatie was om in beeld te brengen hoe de zichtlijnen zijn als een automobilist vanaf de N200 over het kruispunt rijdt. In het nieuwe ontwerp moet de verkeersdeelnemer op de afrit al kiezen waar voor te sorteren, om de afslag richting het outletcentrum niet te missen.

De visualisatie geeft een duidelijke en ruimtelijke blik op de nieuwe verkeerssituatie, biedt ondersteuning bij het bepalen van bewegwijzering en kan gebruikt worden in de communicatie richting bezoekers en omwonenden.