13 juni 2019 - Antea Group gaat intensief samenwerken met de Universiteit van Orléans op het gebied van innovatie. Ook opent het ingenieurs- en adviesbureau in de Franse plaats een ‘Innovatie Hub’: een centrum waar Antea Group nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen en testen.

Antea Group wil in 2020 te boek staan als het beste ingenieurs- en adviesbureau van Nederland. Het bureau ontwikkelde hiervoor een duizenddagenplan waarin onder andere innovatie een belangrijk thema is. Antea Group heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit van Orléans getekend voor intensieve samenwerking op het gebied van innovatie. Het gaat hierbij onder meer om het vormgeven van gezamenlijke internationale programma’s en de inzet van studenten hierbij. 

Innovatie hub

Naast de samenwerking met de Universiteit gaf Antea Group het startschot voor een Innovatie Hub in Orléans. In dit test- en ontwikkelingscentrum werken de landenorganisaties van het ingenieurs- en adviesbureau samen met klanten en kennisinstituten aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het gaat hierbij onder meer om nieuwe concepten op het gebied van data-analyse, sensoring en 3D-printing.

Versnelling ontwikkeling producten en diensten

Om nog beter in te kunnen spelen op klantvragen en belangrijke actuele thema’s, organiseerde Antea Group dit jaar de derde editie van haar internationale Innovation Award. Met deze Award wil ze de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten nog meer versnellen. De jury heeft uit 89 inzendingen zojuist de winnaar bekend gemaakt: de Energie Transitie Toolbox.

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.