Antea Group Nederland heeft wederom een uitstekend resultaat geboekt. Met een omzet van 228 miljoen euro en een nettowinst van 13 miljoen euro overtrof het ingenieurs- en adviesbureau de resultaten van 2018. Ook mondiaal gezien kan Antea Group op een sterk jaar terugkijken.

Antea Group

In een nog altijd concurrerende markt van ingenieurs- en adviesdiensten behaalde Antea Group Nederland voor het derde jaar op een rij het beste resultaat ooit. De nettowinst steeg van € 12 miljoen (2018) naar € 13 miljoen in 2019. Vertrekkend CEO Rob van Dongen: “Hiermee behoort Antea Group tot de best renderende ingenieurs- en adviesbureaus van Nederland. Met ons duizenddagenplan gaven we een enorme boost aan onze innovatiekracht en winstgevendheid. Voor mij een prachtig moment om na dit derde recordjaar het stokje over te dragen aan een interne opvolger”. Voor 1 augustus a.s. zal de onderneming de opvolger bekend maken.

Groeiende vraag naar ingenieursdiensten

Antea Group Nederland profiteerde onder meer van een groeiende vraag naar hoogwaardige ingenieursdiensten op het gebied van: milieu, veiligheid, infrastructuur, data, ruimtelijke ontwikkeling en bouw & installaties. Daarnaast deed het bureau van zich spreken met de marktintroductie van innovatieve oplossingen op het gebied van data en sensoring (Smart Bridge), parametrisch ontwerpen en virtual en augmented reality.

Wereldwijd: Groei in omzet en winst

Ook wereldwijd gezien (incl. Nederland), kan Antea Group op een uitstekend jaar terugkijken. De omzet steeg met 5% naar € 447 miljoen. De nettowinst steeg van € 18 miljoen naar € 19 miljoen. Nederland droeg in belangrijke mate bij aan dit resultaat. Maar ook in de Verenigde Staten en Frankrijk was er sprake van een omzet- en resultaatgroei. 

Innovatiehub Frankrijk

Om die internationale groei te bestendigen acquireerde Antea Group in 2019 Antea Group Polen. Daarnaast zetten de landenorganisaties in op innovatie. Zo opende Antea Group in het Franse Orléans een gezamenlijk test- en ontwikkelingscentrum. Ook ging Antea Group een samenwerkingsverband aan met de Universiteit van Orléans voor intensieve samenwerking op het gebied van innovatie. 

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al bijna 70 jaar.

Download hier het hele persbericht

Bekijk het jaarverslag 2019 online