3 juni 2019 - Antea Group Nederland heeft een uitstekend resultaat geboekt over 2018. Met een omzet van 213 miljoen euro en een nettowinst van 12 miljoen euro wist het ingenieurs- en adviesbureau het resultaat van 2017 te overtreffen. De Nederlandse organisatie van Antea Group heeft hiermee een groot aandeel in de mondiale groei van de hele groep.

In een nog altijd sterk concurrerende markt van ingenieurs- en adviesdiensten wist Antea Group Nederland voor het tweede jaar op rij het beste resultaat ooit neer te zetten. De nettowinst steeg van 11,1 miljoen euro (2017) naar 12,0 miljoen euro in 2018. De omzet bedroeg in 2018 213 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 5% ten opzichte van 2017. Antea Group Nederland profiteerde van een groeiende vraag naar de dienstverlening in met name de sectoren: milieu, veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en bouw & installaties.

Unieke pop-up store

Antea Group wil in 2020 het beste ingenieurs- en adviesbureau van Nederland zijn. Met het ‘1000-dagenplan’ investeerde het bedrijf daarom de afgelopen twee jaar volop in innovatie, klantgerichtheid en zichtbaarheid. In het kader daarvan realiseerde Antea Group in 2018 een pop-up store op Centraal Station Utrecht. Een uniek en onderscheidend initiatief in de ingenieurswereld. Hier presenteerde Antea Group haar diensten en innovaties, maar ging ook vooral met bezoekers en potentiële medewerkers  in gesprek om te horen wat er leeft en waar zij volgens de bezoekers haar denkkracht op in moet zetten.

Wereldwijd: groei in omzet en winst

Mondiaal gezien (incl. Nederland) realiseerden de landenorganisaties van Antea Group een omzet van 424 miljoen euro. Het jaar daarvoor bedroeg de omzet nog 404 miljoen euro. In België, de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, India en Latijns-Amerika zag Antea Group de omzet en winst groeien. De nettowinst steeg van 16 miljoen euro naar 18 miljoen euro. Door te blijven investeren in innovatie en te focussen op internationale samenwerking heeft Antea Group haar positie als internationaal bureau verder uitgebouwd.  

Klik hier voor het online jaarverslag.

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht