6 mei 2020 - Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water werken de komende vier jaar aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland. De opdracht voor de planfase komt van Rijkswaterstaat en heeft een omvang van ongeveer 20 miljoen euro, met na vier jaar nog eens de optie tot verlenging met één jaar. Dat maakten de partijen woensdag bekend.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is een Europese afspraak over de verbetering van de waterkwaliteit. Bij deze omvangrijke klus gaat het om een scala aan plannen om de ecologie van de rivieren te verbeteren. Denk daarbij aan geulen, strangen, natuurvriendelijke oevers, uiterwaardverlagingen en het aanpassen van beekmondingen. Het werk omvat ook de ontwerpen, de organisatie van de juiste vergunningen en het schrijven van de aanbestedingen. Daarnaast gaat het om de contacten met betrokkenen en belanghebbenden, projectmanagement en verschillende onderzoeken in het gebied. Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder in meerdere uiterwaarden, is een belangrijke samenwerkingspartner in het project.

“Dit is een fantastische opdracht en zeer welkom in deze bijzondere tijden”, aldus directeur Water & Milieu Harm Albert Zanting van Arcadis. “We starten met een pilot-contract en halen hier zo veel mogelijk leerervaringen uit die we verwerken in de volgende contracten. Dit past bij de filosofie ‘werken vanuit de bedoeling’. Het ultieme doel is natuurlijk schonere en mooiere rivieren en dat pakken we zo efficiënt mogelijk aan.”

Henri Deelstra, businesslijndirecteur Stad & Klimaat van Antea Group: “Het is een dankbare opgave om de IJssel, Waal en Nederrijn/Lek een ecologische ‘boost’ te geven. Daarbij inspireert het vernieuwende samenwerkingsgedachtengoed (DOEN) van Rijkswaterstaat mij enorm. We werken vanuit een écht partnerschap aan maximale klantwaarde en meer vertrouwen tussen markt en overheid.”

Voor meer informatie zie: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.