De provincie Zuid-Holland is volop bezig om vorm te geven aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Drie programma’s zijn inmiddels gestart om de beleidsdoelen voor de deadline van 2027 te halen. Antea Group zorgt achter de schermen voor verbinding, efficiëntie én een projectorganisatie die zich continu verbetert.

Ruimtelijke bescherming aan natuurgebieden

De provincie Zuid-Holland geeft op verschillende manieren invulling aan de doelen van het NNN. Onder meer door ruimtelijke bescherming te bieden aan bestaande natuurgebieden zoals de duinen en de buitendijkse gebieden. Maar ook door 3300 hectare nieuwe natuur in te richten en honderd kilometer aan nieuwe ecologische verbindingen te realiseren.

Drie deelprogramma’s

Het NNN-programma is opgedeeld in drie projecten. Het gaat om de Krimperenwaard, de Gouwe Wiericke én de aanleg van de Groene Verbindingen; natuurprojecten en verbindingszones die het geheel samenbrengen. Opgaves die elkaar op allerlei manier kruisen: qua planning, werkzaamheden én leveranciers. Om voor aansluiting en overzicht te zorgen, schakelde de Provincie ons in voor de rol van projectsecretaris.

Achter de schermen

Yris Boonstra fungeert als spin in het web van het NNN-programma. ‘Zie mij als de verbindingsofficier achter de schermen. Ik onderhoud contacten met in- en externe partijen en zorg ervoor dat iedereen op basis van de goede informatie werkt. Ook stel ik werk- en organisatieplannen op. Hiermee zorg ik er bijvoorbeeld voor dat de werkzaamheden in de Krimpenerwaard aansluiten op de ‘Ecologische Verbindingen’.

Continu verbeteren

Een deel van de opdracht is om voor een soepel werkende organisatie te zorgen. Yris: ‘Aan mij om kritisch mee te kijken en ideeën te opperen hoe we beter en slimmer kunnen werken. Ook spar ik geregeld met de programmatrekkers. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld risicomanagement ingebracht en helderheid gekregen in de organisatiestructuur zodat we grip en overzicht op de programma’s houden.

Natuurontwikkeling en bestuurskunde

Haar kennis van bos- en natuurbouw én haar bestuurskundige achtergrond maken haar ‘geknipt’ voor deze klus. Yris: ‘Aan de ene kant ben ik thuis in de wereld van natuurontwikkeling, dit geeft mij inzicht in de inhoud van project. Met mijn bestuurskundige achtergrond geef ik invulling aan het werken binnen complexe organisatiestructuren. Ontzettend gaaf dat die twee zo mooi bij elkaar komen.’