De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) in Tiel is volop bezig om WOZ-waardering op basis van oppervlakte mogelijk te maken. Om voor 2022 klaar te zijn, schakelde BSR de data- en WOZ-specialisten van Antea Group in. 

Van inhoud naar oppervlakte

Rivierenland bepaalt de WOZ-waarde van ruim 100.000 woningen en 375.000 onderdelen in acht gemeenten. Dit gebeurt nu nog aan de hand van inhoudswaardes. In de komende jaren maakt het samenwerkingsverband de transitie naar waardering op basis van oppervlakte. Een klus die, zeker gezien het aantal betrokken gemeenten, om een gestructureerde en doordachte aanpak vraagt.

Betrouwbare WOZ-data

‘Aan dat oppervlaktecijfer kom je uiteindelijk wel’, vertelt projectleider Mirian van Ansem. ‘Maar het succes van de transitie wordt vooral bepaald door de manier waarop je gegevens boven water haalt, gebruikt en beheert. Betrouwbaarheid van data is hierbij het uitgangspunt; je wilt het aantal bezwaren en hertaxaties zoveel mogelijk beperken.’

Data-analyse gebruiksoppervlakte WOZ

Antea Group startte daarom met een data-analyse binnen de gemeenten die de BSR bedient. Van Ansem: ‘We brachten in beeld welke WOZ-gegevens BSR in huis heeft: hoe accuraat en actueel zijn ze en hoe verhouden ze zich tot andere datasets zoals BAG en BGT? We hebben ook gekeken naar de overeenkomsten in datasets zoals woningtype en bouwjaar. Hiermee kun je snel grotere slagen slaan.’     

Plan van aanpak Rivierenland

De data-analyse vormde de basis voor een plan van aanpak. De ambities van de Belastingsamenwerking werden hierbij vertaald naar een passende aanpak per gemeente. ‘We zetten de tools én de databronnen op een rijtje die je in kunt zetten om tot zuivere WOZ-data te komen. Daarnaast hebben we aandacht voor communicatie en samenwerking. Wie gaat data straks beheren en hoe ga je om met wijzigende oppervlaktegegevens?’

Inmiddels is de transitie in volle gang. Van Ansem: ‘Begin 2019 hadden we al een flink deel van alle inhoudsdata omgezet naar gebruikersoppervlakte. Uiteraard zonder het ‘oude’ WOZ-proces in de weg te zitten. De Belastingsamenwerking ligt hiermee op koers om die deadline van 2022 te halen.’