Ga naar hoofdinhoud
GBI Beheersysteem
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Het beste beheersysteem voor gemeenten

Een prettige leefomgeving is voor iedereen van belang om in te wonen, werken, ontspannen en ontmoeten. Het beheer van de assets in deze leefomgeving draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij geloven dat goed en efficiënt beheer vraagt om een duidelijke visie, een datagedreven aanpak én innovatieve software. Of het gaat om wegen en openbare verlichting, bruggen of kademuren, openbaar groen, bomen, speeltoestellen, riolering of beschoeiingen. Je merkt dan ook meteen het verschil als je het GBI beheersysteem van Antea Group gebruikt.

Maatschappelijke opgaven en beheer

GBI beheersysteem biedt je grip op een optimale instandhouding en tijdige vervanging van assets. Als beheerder kom je in een centrale positie om invulling te geven aan de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verduurzaming, circulair werken, biodiversiteit en vergroening. De meeste van deze opgaven moeten gerealiseerd worden in de bestaande openbare ruimte, waarvoor jij als beheerder verantwoordelijk bent. GBI beheersysteem ondersteunt je in de werkprocessen en stelt je in staat om de noodzakelijke maatregelen integraal te plannen, te programmeren, te budgetteren en te prioriteren.

Het beste beheersysteem voor gemeenten
Het beste beheersysteem voor gemeenten

Beheer, GEO, ICT en bestuur samengebracht

Als gemeentelijke assetbeheerder kun je met GBI beheersysteem vertrouwen op de beste ondersteuning, adviezen en beheersoftware voor jouw rol als regisseur van de leefomgeving. Antea Group is marktleider in beheersystemen en levert het beste beheersysteem voor gemeenten in nauwe samenwerking met de GBI Gebruikersvereniging (GVAG). Onze brede domeinkennis en praktische aanpak helpt ons al meer dan dertig jaar om in GBI beheersysteem de werelden van bestuur, beleid, beheer en bewoner, data, GEO en ICT samen te brengen.

Wij blijven het vakgebied verder ontwikkelen, samen met onze partners en opdrachtgevers. Zo dragen wij bij aan een betere positie van de assetbeheerder en daarmee aan een aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Voor iedereen, nu en in de toekomst.

Bekijk ook andere diensten over beheer van de leefomgeving

Meer weten over ons GBI beheersysteem?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie