Ga naar hoofdinhoud
Circulair beheer
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Circulair beheer: meters maken via de beheerder

De belangrijkste manager van grondstoffen en materialen van een gemeente, campus of terreinencomplex? Dat ben jij, beheerder! Via het beheer van de leefomgeving wil jij grote stappen zetten om de circulaire ambities waar te maken. Dit vraagt wél om een radicaal andere manier van denken en werken. Goed om te weten dat de beheeradviseurs van Antea Group je hierin gidsen: van verkenning en analyse tot en met concrete oplossingen. Een oplossing zoals bijvoorbeeld een circulair ambachtscentrum dat door Antea Group integraal wordt begeleid; van haalbaarheidsonderzoek, businesscase, stakeholdermanagement, tot een plan van aanpak voor de realisatie.

Samen staan we voor de ambitie om Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn: een omvangrijke en complexe opgave. Met het beheer van de openbare ruimte kun je hierin meters maken als (gemeentelijke) organisatie. Asfalt en bestrating, straatmeubilair, brugdelen, bebording, afvalbakken, zand, riolering: in de openbare ruimte gaan enorme hoeveelheden grondstoffen en materialen om. En door het slim omgaan met deze grondstoffen en materialen zijn er volop kansen om te hergebruiken: re-use en recycle. Daarnaast is de openbare ruimte ook dé plek om op andere manieren circulaire doelstellingen te realiseren: door het verminderen van schadelijke uitstoot van stoffen, het gebruik van meer lokale producten, het verlengen van de levensduur van aanwezige assets en materialen, een effectieve (zwerf)afvalaanpak tot het vergroten van de biodiversiteit.

Quickscan circulair beheer

Ga samen met ons aan de slag om de kansen die circulair beheer biedt in kaart te brengen. We bieden je een quickscan circulair beheer aan. Die geeft je inzicht welke assets, grondstoffen en materialen je in de openbare ruimte hebt. En hoe je daar mee omgaat en welke koppelkansen er liggen. Zo brengen we in beeld hoe je circulaire doelstellingen vertaalt naar concrete beheerprogramma’s, welke tools je hierbij kunt inzetten en welke voordelen je kunt behalen. We brengen niet alleen je huidige situatie in beeld, maar kunnen het ook inbedden in het volledige beheerproces en concretiseren in berekeningen, begrotingen en contracten. Met onze voorspellende rekenmodellen kun je dan slimme keuzes maken voor optimaal hergebruik.

VANG: Van afval naar grondstof

De belangen zijn groot in de wereld van afval, zwerfafval en grondstoffen. Goed om te weten dat wij een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau zijn. Jouw vraag, jouw ambitie vormen altijd het uitgangspunt om tot de beste en meest duurzame oplossing te komen; ongeacht techniek of leverancier. Dit resulteert in een onafhankelijk advies voor jouw VANG-vraagstuk. We adviseren je niet alleen over een passende inzamelstrategie, we kunnen de analyse, plaatsing, werkvoorbereiding én juridische afhandeling van de plaatsing van ondergrondse containers helemaal voor je verzorgen. En ook met herinrichting van een milieustraat of opzetten van een circulair ambachtscentrum hebben we ruime ervaring.

Op deze manier ondersteunen we je bij het circulair maken van de openbare ruimte:

 • De keuze van een passende inzamelstrategie;
 • Analyse en advies voor plaatsing van ondergrondse containers en andere inzamelpunten, zoals afvalvoorzieningen aan huis;
 • Optimalisatie en verandering van inzamelsystemen en containers. Inclusief procesbegeleiding, werkvoorbereiding en (juridische) afhandeling bij plaatsing van (ondergrondse) containers;
 • Optimalisatie en herinrichting van de gemeentelijke milieustraat;
 • Opzetten van een circulair ambachtscentrum;
 • Advies en ondersteuning bij communicatie- en participatietrajecten voor een effectieve aanpak van afval, schoon en zwerfafval;
 • Uitvoeren van beeldkwaliteitsmetingen en hotspotanalyses voor zwerfafval;
 • Advies en ondersteuning voor de aanpak van een schone buitenruimte en de aanpak van zwerfafval;
 • Quickscan circulair beheer met grondstoffen analyse en verbeterpunten;
 • Grondstoffenpaspoort in GBI beheersysteem;
 • Voorspellende rekenmodellen voor prognose van vrijkomende materialen en advies voor optimaal hergebruik;
Circulair beheer: meters maken via de beheerder
Circulair beheer: meters maken via de beheerder

Circulair ambachtscentrum

Circulair ambachtscentrum: een totaalconcept dat milieustraat, kringloop, demontage, reparatie en hergebruik samenbrengt en meerwaarde heeft voor grondstof en mens, waarmee elke gemeente concrete stappen zet richting het behalen van de VANG-doelstellingen. Juist de bundeling van verschillende organisaties en functies op één locatie maakt het mogelijk om materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten tot een circulair systeem. Want door de hechte samenwerking krijgen afvalstromen opnieuw waarde of kan de levensduur van grondstoffen, materialen en producten verlengd worden. Daarnaast biedt het Circulair ambachtscentrum kansen voor het inrichten van een ‘Grondstoffen hub’ voor materialen die vrijkomen uit het beheer en onderhoud van de assets in de openbare ruimte.

Zwerfafval aanpak: schone en circulaire openbare ruimte

Met een effectieve, toekomstbestendige aanpak van zwerfafval kun je als organisatie stappen zetten op weg naar een schonere openbare ruimte én meer circulariteit. Ook binnen dit thema helpen onze specialisten je graag op weg met advies en coördinatie, monitoring van trends en (beeld)kwaliteit, subsidieadvies en optimalisatie van werkprocessen. Wist je dat we beschikken over gedragsexperts voor de juiste interventies en aanpak van hotspots? We ondersteunen je zo niet alleen om een effectieve aanpak te ontwikkelen, maar ook om die structureel in te bedden in het beheer. We maken hierbij gebruik van innovatieve technieken zoals beeldherkenning en sensoring.

Aan de slag met circulair beheer? Neem contact op onze adviseurs.

Meer weten over circulair beheer?

Neem contact met ons op!

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie