Ga naar hoofdinhoud
Datagedreven beheer
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Datagedreven beheer

De kracht van datagedreven beheer

Een veilige, leefbare en toekomstbestendige leefomgeving op een efficiënte en kostenbewuste manier bereikbaar maken voor jouw organisatie? Met datagedreven beheer maak je slim gebruik van de databronnen die beschikbaar zijn voor de openbare ruimte. Maar…, hoe word je een datagedreven beheerorganisatie? Wij helpen je op weg. Beginnen bij de basis op orde en door data over de objecten in de leefomgeving met elkaar te verbinden maken we de beweging van ‘kennen en meten’, naar ‘weten en voorspellen’.

Als beheerorganisatie beschik je over ontzettende veel data over jouw objecten (assets of kapitaalgoederen). Met de komst van open data, sensordata en algoritmes gaat al die data een steeds grotere rol spelen. Datagedreven beheer geeft je inzicht in je objecten, zorgt voor beter onderbouwde keuzes, accurate voorspellingen over kwaliteit en levensduur en het werkt kostenefficiënt. Datagestuurd werken begint met een heldere visie op je informatievoorziening. Zo wordt het beheer voorspelbaar, veiliger en goedkoper.

Basis op orde: actuele, betrouwbare en complete beheergegevens

Als beheerder van de openbare ruimte verzamel je heel veel gegevens over jouw objecten. Bij het datagedreven beheer vervult de gegevensbeheerder een volwaardige en belangrijke centrale rol. Eigenlijk ben je - naast beheerder openbare ruimte - ook gegevensbeheerder. Goed beleid, de juiste beheer- onderhoudsmaatregelen en de juiste besluiten beginnen namelijk met een grondig overzicht van en inzicht in de aard, omvang en ligging van je fysieke assets. De basis op orde; een ABC-tje: actuele, betrouwbare en complete gegevens is het fundament onder professioneel beheer. Ook mutatieprocessen en revisies vergen voortdurende aandacht en inzet. Met GBI beheersysteem bieden wij een toekomstbestendige oplossing om jouw waardevolle objectgegevens te registeren en te gebruik in je beheer.

Nieuwe standaarden in beheer

In het dagelijkse gegevensbeheer worden standaarden zoals IMBOR en GWSW steeds meer toegepast. Dat helpt ons bij het op orde houden, standaardiseren en uitwisselen van gegevens. Zowel bij de registratie van objectgegevens, als bij koppeling met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de integratie in de keten met andere partijen. Uitwisselformats voor inspecties zijn al langer gangbaar, maar nog wel sterk monodisciplinair opgezet. In de niet al te verre toekomst gaan we richting verdergaande integratie met DataInZicht. We adviseren je graag over de trend die wij voorzien met een groter gebruik van NEN-standaarden en toepassingen van BIM-modellen. Hier nu niet op voorsorteren betekent op termijn achterstand en hogere kosten!

Voorspellend beheer

Beheren is vooruitzien. Met onze GBIapps en rekenmodellen kunnen we de levensduur en kosten van jouw assets nauwkeurig voorspellen. ‘Predictive maintainance’ noemen ze dat, voor ons is het gewoon dagelijks werk. We combineren de inspectiegegevens van jouw objecten, met onze gedragsmodellen en open databronnen voor voorspellend beheer. Kwalitatief en cyclisch brengen we de verwachte restlevensduur en kosten voor periodiek onderhoud en vervangingsinvesteringen in beeld.

Rendement uit jouw beheerdata

We analyseren, presenteren en visualiseren jouw beheerdata en de benodigde inzet en kosten op kaart, in GIS pakketten of beheersystemen, dashboards, storymaps of bewonersportalen. Daarmee haal je meer rendement uit jouw waardevolle beheerdata. Want zo wordt het ook voor beleidsmakers en bewoners steeds zichtbaarder hoe de openbare ruimte er voor staat. Én hoe beheerder met zijn assets bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven in de leefomgeving.

De kracht van datagedreven beheer
De kracht van datagedreven beheer

Impact van klimaat, riolering en stedelijk water

Op het gebied van wateroverlast en klimaat modelleren we de werking van het gemeentelijke watersysteem. We rekenen met de beheerdata een breed scala aan neerslagsituaties door en brengen de effecten in beeld. We maken gebruik van state-of-the-art software (D-Hydro) en presenteren de conclusies en advies op overzichtelijke kaarten en animaties. Dat kan ook via ons eigen digitale GISconnect platform.

Benchmark: vergelijken, leren en verbeteren

We kijken steeds kritischer naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hoe verhouden prestaties zich tot gemaakte kosten? Hoe doen we het ten opzichte van andere beheerorganisaties? Logisch dat je als bestuurder of beheerder wilt weten, waar je staat. Om te leren, keuzes te verantwoorden en te verbeteren. Onze Benchmark Beheer Openbare Ruimte maakt dit mogelijk. Op basis van onze ruime beheerervaring en tal van projecten kunnen we jouw prestaties (arealen, budgetten, ambities enzovoorts) vergelijken met die van andere gemeenten.

Beheren met algoritmes, sensoren en beeldherkenning

Onze beheer- & data adviseurs zijn voortdurend gericht op innovaties en verbetering. We lopen als bureau voorop met toepassingen en samenwerkingen op het gebied van sensoring, drone-techniek, automatische beeldherkenning met als eindproduct algoritmes en de inzet van virtual en augmented reality. Zo zetten we nieuwe technologie in om inspecties van jouw objecten veiliger, efficiënter, completer en consistenter te maken.

De kracht van Antea Group

Antea Group ondersteunt beheerorganisaties om meer datagedreven te werken. Dit doen wij met onze vakkennis van beheer en onze expertise van datavraagstukken, ICT en bedrijfsvoering. We ontwikkelen en innoveren we in eigen huis verschillende tools en instrumenten die jouw als (gegevens)beheerder ondersteunen in jouw werk.

Bovenal voegen we hier onze domein- en beheerkennis aan toe. En dát merk je meteen. Wij kennen de vragen die jou als beheerder worden gesteld. En op basis hiervan ontwikkelen we passende strategieën en tools. Denk aan trajecten op het gebied van:

  • Actuele, betrouwbare en complete beheergegevens vormen het fundament onder elk beheeradvies. Advies en ondersteuning bij het inwinnen van objectgegevens en verwerking in je beheersysteem;
  • Bij het schouwen, monitoren en inspecteren van objecten in de leefomgeving zetten we volop in op slimme inwinmethoden: van drones voor inspecties van kademuren, tot automatische beeldherkenning voor het classificeren van zwerfafval, of satellietbeelden om de verzakking van je assets te bepalen tot sensoren in bruggen, containers of lichtmasten;
  • Implementatie van standaarden zoals IMBOR, NEN en GWSW in jouw datamodel en beheersysteem;
  • Data-integratie en API koppelingen van jouw BGT-oplossing of nichepakket (voor bomen, spelen of openbare verlichting) aan jouw beheersysteem. Datavalidatie en geautomatiseerde import en export van weg- en rioolinspecties.
  • Continuïteit van je objectdata borgen. Met advies over bedrijfsvoering, mutatieprotocollen verwerking van revisies;
  • Opstellen van een heldere visie op de ontwikkeling en gebruik van beheerdata in relatie tot je organisatieambities als basis voor datagedreven beheer.

· Dashboards zoals het Bomenportaal en Dashboard Leefomgeving maken de prestaties en maatschappelijke effecten van jouw assets en beheerobjecten inzichtelijk.

Is jouw gemeente ook toe aan datagedreven beheer van de openbare ruimte?

Meer weten over datagedreven beheer?

Neem contact met ons op.