Ga naar hoofdinhoud
Impactanalyse Samenhangende Objectenregistratie (SOR)
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Impactanalyse Samenhangende Objectenregistratie (SOR)

Heb je vragen?

Impactanalyse SOR

Met de komst van de samenhangende objectenregistratie (SOR) verandert er veel voor jouw organisatie. Gegevensbeheerders weten heel goed wat de kwaliteit is van de gegevens in de basisregistraties en wat de meerwaarde is van een hoge integrale kwaliteit van de gegevens. Maar om dat vervolgens te vertalen naar impact en urgentie in een veranderproces richting SOR is niet altijd eenvoudig. Wil je weten wat de impact op jouw dataset, processen, organisatie-inrichting en samenwerkingsvormen in jouw organisatie betekent? Laat dan een impactanalyse SOR uitvoeren. Hiermee weet je vooraf wat er nodig is voor succesvolle implementatie en kun je het bestuur en management vroegtijdig concreet informeren over de impact en de voorbereidende stappen.

Wat verandert er?

Overheden zijn voor hun data nu nog aangewezen op de Basisregistraties. Ooit zijn deze gescheiden van elkaar ontstaan. Hierdoor staan gegevens over hetzelfde object verspreid over verschillende registraties. Dit maakt het beheer en gebruik ervan complex. De komst van de SOR moet gaan zorgen voor eenduidige datasets, gestandaardiseerde en geïntegreerde werkprocessen én breder gebruik.

Onze visie

Implementeren van de SOR is een ingrijpende operatie en juist daarom is het slim eerst te weten wat de impact is en jullie route uit te denken voordat je écht aan de slag gaat. In onze optiek vraagt de komst van de SOR om heroriëntatie op integratie in aanpak, processen, organisatie en (keten)samenwerking voor het gegevensbeheer. Benut daarvoor de aanwezige competenties, kennis, ervaring, ambitie en energie en pak het stapsgewijs in deelprojecten aan. En met ‘weten waar je aan begint’, kun je beter vroeg beginnen. Want, wie zich nu organisatie-breed voorbereidt, kan gericht toewerken naar die transitie.

Impactanalyse SOR
Impactanalyse SOR

Waarom een impactanalyse?

Een impactanalyse geeft in een korte periode veel inzicht en bouwstenen waarmee je de stappen kunt zetten om integraal gegevensbeheer naar een hoger niveau te tillen. Veel organisaties weten wel waar het beter kan in gegevensbeheer, maar dat omzetten naar concrete keuzes en stappen lukt niet helemaal of er is gewoon geen tijd voor. Een impactanalyse helpt daarbij en maakt het behapbaar.

Wat houdt de impactanalyse in?

De impactanalyse wordt door één van onze SOR-adviseurs uitgevoerd. De bouwstenen in onze werkwijze is in elke organisatie gelijk, de invulling ervan kan verschillen afhankelijk van jullie doelstelling en vragen. De invulling en het advies zijn daarom altijd maatwerk.

De bouwstenen:

  1. Kennismaken en inlezen in de situatie van de organisatie;
  2. In gesprek met betrokken managers, gegevensbeheerders en informatiemanagement, in de vorm van workshops, groepsgesprekken of individuele interviews;
  3. Ophalen informatie over bijvoorbeeld jullie organisatie-inrichting, functies en taken, werkprocessen, kennis, competenties en formatie, ketenpartners en samenwerkingsvormen maar ook over knelpunten, strategie en ambities;
  4. Opstellen (doorgroei)scenario’s;
  5. Bespreking scenario’s en advies;
  6. Afronding plan met acties, planning en randvoorwaarden (focus op wat, wanneer voor jouw organisatie nodig is om klaar te zijn voor de SOR);
  7. Presentatie aan bestuur, management en betrokken gegevensbeheerders.

De impactanalyse kan voor meer concretisering of kennisopbouw uitgebreid worden met een introductiecursus SOR of een data-analyse SOR.

Waarom nu ?

Ga niet wachten tot de wet in beton gegoten is. Het belang van data is groot en wordt alleen maar groter. Ook zonder dat de details van de SOR definitief vastgesteld zijn heeft het meerwaarde om het beheer van data als fundament voor de organisatie neer te zetten. De samenvoeging van de basisregistraties in de SOR heeft veel impact en vraagt dan ook om de nodige voorbereidingen en doorlooptijd. Bovendien levert deze voorbereiding ook zonder wettelijke basis al grote voordelen op. Daarom is het nu juist goed om te starten met een impactanalyse. De doorlooptijd is twee tot drie maanden en geeft je in een korte tijd concrete handvatten en advies voor vervolgstappen.

Dankzij de impactanalyse weet jij hoe je goed voorSORteert en wat de SOR jouw organisatie gaat brengen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie