Ga naar hoofdinhoud
Data verzamelen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Data verzamelen

Data biedt ongekende mogelijkheden om onze leefomgeving gezonder, veiliger en leefbaarder te maken. Maar… wie nieuwe inzichten wil oogsten, moet eerst bestaande data verzamelen en mogelijk nieuwe data inwinnen. Onze data-specialisten helpen je om tot een passend dataplan te komen.

Waarde uit data halen

Data is binnen veel vraagstukken en op allerlei abstractieniveaus toepasbaar. Denk aan terrein- of gebouwbeheer, de monitoring van civieltechnische werken of voor alle geo-basisregistraties. Maar net zo goed voor de optimalisatie van assetmanagement of in het kader van de Omgevingswet. In deze veelheid aan mogelijkheden schuilt de grote uitdaging. Vrijwel alles is te bemeten en te monitoren. Maar, dit wil niet zeggen dat de data die je genereert altijd meerwaarde biedt.

Wat wil je en wat moet je meten?

In de beperking toont zich de meester. Voordat je data gaat inwinnen en verzamelen, zijn er daarom twee vragen te beantwoorden: wat wil je weten en hoe ga je dit meten?  Onze data-experts vertalen jouw vraagstuk naar een passende aanpak. We brengen jouw informatiebehoefte in kaart: wat is je doel, voor welke doelgroep en aan welke wettelijke vereisten moet informatie voldoen?

Fotograaf: Sander Hoosemans
Data verzamelen

Een passend dataplan

Vanuit dit vertrekpunt geven we invulling aan jouw informatievraag en ontwerpen we een passend en uitvoerbaar dataplan. Hiervoor zetten we vaak een mix aan databronnen in. Denk aan het verzamelen van bestaande open data (CBS, Kadaster, KNMI), (basis)registraties en satellietbeelden. Maar ook door het inwinnen van ‘nieuwe data’. Traditioneel of op basis van camerabeelden, 3D-laserscanning  of sensoren.

Inwinningstechnieken

Goed om te weten dat je met Antea Group een partner aan boord brengt die volop investeert in de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie inwinningsdiensten. Tools waarmee we (ook in de meest ontoegankelijke omgevingen) nog slimmer kunnen inspecteren en monitoren: onderwaterdrones voor inspecties van waterwerken, sensorkasten voor monitoring van de leefomgeving, en onze Smarbles voor inspecties in leidingen. We hebben gespecialiseerde teams in huis die deze tools kunnen toepassen en adviseren welke technologie bij jouw vraagstuk past.

Op zoek naar een partner voor het verzamelen en inwinnen van data?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie