Ga naar hoofdinhoud
Beheer van de leefomgeving
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Maak de stap naar de nieuwe wereld van beheer

Klimaatverandering, gezondheid, energietransitie: de buitenruimte staat in het middelpunt van al deze opgaven. En in een land dat bijna afgebouwd is, ligt de focus steeds meer op herbestemming en herbouw. Dit brengt beheerorganisaties in een centrale positie: die van regisseur van de leefomgeving. Antea Group biedt de kennis en de tools om die regierol te vervullen.

Regisseur van de leefomgeving

In de nieuwe werkelijkheid is beheer meer dan een optelsom van assets die we schoon, heel en veilig willen houden. Het brengt grote opgaven samen: assetbeheer & vervangingsopgave, duurzaamheid & circulariteit, klimaat & gezondheid en beleving & participatie. Aan beheerorganisaties om deze opgaven te verbinden en te realiseren waarbij grip & stuur essentieel is. Dit vraagt wel om veelzijdige en complexe kennis. Van assets, integraal programmeren. Maar ook van organisatieprocessen, mensen, data en IT.

Zo houd je overzicht en grip

Het beheer van de toekomst kent vele opgaven en uitdagingen. Het belangrijkste is om hierin grip en stuur te houden. Om planmatig en doelmatig te werken. Om op het goede moment de juiste stappen te zetten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met Antea Group kies je voor een duidelijke visie op die nieuwe wereld van beheer. Maar ook hoe je invulling geeft aan die nieuwe sleutelrol die de beheerder krijgt.

De kennis en tools op elk niveau

Goed om te weten dat je in Antea Group een partner vindt die alle kennis en tools aan boord heeft om die regierol te vervullen. Die in staat is om op elk niveau en vanuit elk vertrekpunt in te voegen op jouw vraagstuk. We bieden je de vakkennis van assets, maar ook de mensen die processen begeleiden, die kennis delen via workshops en trainingen en die in staat zijn om in- en extern draagvlak te vergroten.

Schakel onze beheeradviseurs en -specialisten in voor:

  • De vertaling van maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities naar integrale meerjarenprogramma’s;

  • De registratie, planning, begroting en integrale programmering van assetbeheer;

  • vakkennis van assets, rekentools en processen;

  • Het maken van slimme beheerkeuzes en het stellen van de juiste prioriteiten;

  • Het verbinden van gebruikers, bestuur en techniek;

  • De ontwikkeling van concepten en toepassingen rondom informatie-gestuurd werken: sensoring en datamanagement.

Ervaring in beheervraagstukken

Met Antea Group kies je voor een partner die meer dan 65 jaar bijdraagt aan het beheer van de openbare ruimte. Van Noord tot Zuid. Van stad tot platteland. We kennen de lokale en regionale opgaven. Maar we staan net zo goed aan de basis van landelijke normeringen en richtlijnen. En met onze GBI Beheersoftware zorgen we dat beheerders grip op hun investeringen en prestaties houden. Dankzij die veelzijdige kennis én ons ijzersterk netwerk helpen we beheerorganisaties de stap naar de toekomst te maken.

Meer weten over het beheer van de leefomgeving?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie