Ga naar hoofdinhoud
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Heb je vragen?

Jeroen Mijs
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Betere kwaliteit en meer transparantie van duurzaamheidsinformatie

Binnen de Europese Unie wordt de verslaglegging van niet-financiële informatie binnenkort (rapportageplicht gaat vanaf 1 januari 2024 gefaseerd in) net zo belangrijk als de verslaglegging van de financiële informatie van een onderneming. Tevens moeten de niet-financiële rapportages van ondernemingen van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn. Dit volgens de CSRD richtlijn waarin staat dat bepaalde bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren (CSRD reporting) over de invloed van bedrijfsprocessen op mens en klimaat. Hiervoor is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven geroepen.

NFRD en Non-Financial Reporting Directive rapportageplicht vanaf 1 januari 2024

De CSRD is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal. Het is een Europese richtlijn die  steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over impact van en op ESG: Environment, Social and  Governance. De CSRD moet zorgen voor een betere kwaliteit en meer transparantie van duurzaamheidsinformatie. De rapportageplicht gaat vanaf 1 januari 2024 gefaseerd in en is bedoeld om financiën en duurzaamheid meer in elkaar te laten overvloeien. CSRD breidt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit en is veelomvattend en vereist een hoog detailniveau.  Deze opgave zorgt bij veel ondernemingen voor een hoeveelheid onduidelijkheden en acties waar menigeen zenuwachtig van wordt.

De CSRD wordt gekenmerkt door de zogeheten dubbele materialiteit. Dit betekent dat er moet worden gerapporteerd over de impact van de onderneming op mens en planeet, maar ook over de potentiële financiële impact van duurzaamheidsrisico’s en -kansen op de onderneming. Daarnaast helpt CSRD om langetermijndoelen van bedrijven meetbaar te maken.

Alle beursgenoteerde bedrijven én grote bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen moeten CSRD-rapportages aanleveren. Dit betreft bedrijven met meer dan:

  • 40 miljoen euro omzet per jaar;
  • 20 miljoen euro op de balans;
  • 250 werknemers gemiddeld gedurende het boekjaar.

Naar schatting zijn dat ruim 50.000 bedrijven in de EU in alle sectoren.

 

Antea Group levert brede expertise met een geïntegreerde aanpak

Vanuit onze expertise in de energietransitie, werken wij onder andere aan CO2-rapportages, energie (besparende) onderzoeken en verschillende duurzaamheidsverslagleggingen. Naast het feit dat Antea Group zelf ook te maken heeft met CSRD, ondersteunen wij op dit moment verschillende bedrijven die te maken hebben met de nieuwe CSRD richtlijn. Aan de hand van deze kennis en ervaring kunnen wij de aanpak van verschillende duurzaamheidsverslagleggingen doorvertalen naar CSRD richtlijnen. Dit doen wij door actiegericht met je mee te denken.

Wij gaan bezig met vragen zoals:

  • Wat betekent CSRD voor jouw bedrijf (zowel kwantitatief en kwalitatief)?
  • Welke acties zijn benodigd?
  • Hoe vergaart jouw bedrijf data?
  • En hoe legt jouw bedrijf impact op milieu en omgeving vast?

Wij denken graag met je mee hoe CSRD verslaglegging het best voor jouw bedrijf aan te vliegen is. Denk aan data management, procesaanpak en de actieplannen ter implementatie en verbetering van resultaten op doelen en KPI’s. Dit onderscheidt ons van de organisaties die zich enkel richten op rapportages schrijven.

Meer transparantie dankzij CSRD

De verplichting om te rapporteren wordt gefaseerd ingevoerd. NFRD-verplichte bedrijven moeten in 2025 rapporteren over boekjaar 2024. Grote bedrijven die voldoen aan de criteria, maar niet NFRD-plichtig zijn, moeten in 2026 rapporteren over boekjaar 2025. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten in 2027 rapporteren over boekjaar 2026. Naast de verplichting vanuit de EU, vragen investeerders ook zelf steeds vaker om duurzaamheidsinformatie van bedrijven. De CSRD helpt bedrijven om transparanter te zijn over duurzaamheidsimpacts, risico’s en kansen richting investeerders, consumenten en andere stakeholders. Om de transparantie van de CSRD rapportages te vergroten worden deze bedrijfsrapportages verplicht gecontroleerd door een extern accountantsbureau. Naast dat deze transparantie invloed heeft op de reputatie van bedrijven, is de arbeidsmarkt ook steeds gevoeliger voor goed presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Deze nieuwe opgave heeft als directe consequentie dat bedrijven die nog nooit hebben gerapporteerd over duurzaamheid een eerste meting en vastlegging moeten doen van hun duurzaamheidsimpact. Voor bedrijven die al wel eerder hebben gerapporteerd over duurzaamheid geldt dat de CSRD (waarschijnlijk) een grote uitbreiding zal zijn gezien de vele onderwerpen waarover gerapporteerd moet worden.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De CSRD, een EU Directive, is vertaald naar een rapportagestandaard: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De ESRS bevatten eisen en handvatten voor hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien. De in november 2022 gepubliceerde standaarden zijn nog voorlopige versies. Het is de bedoeling dat de Europese Commissie de eerste set ESRS’en midden 2023 vaststelt.

Ook benieuwd naar onze ervaringen als CSRD-plichtig bedrijf en hoe wij jou kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op.

Jeroen Mijs
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie