Gemeenten zijn bezig met verduurzaming van de openbare ruimte. Hiermee geven ze lokaal invulling aan het Rijksbeleid om in 2050 circulair te werken en aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Met behulp van Amerikaanse software ‘i-Tree’ heeft Antea Group de bijdrage en de waarde van de bomen van gemeente Oirschot in beeld gebracht. 

Mogelijkheden om te verduurzamen

Voor gemeenten biedt de openbare ruimte veel mogelijkheden om te verduurzamen. Denk aan het gebruik van asfalt en beton met een lagere CO2 footprint. Bomen en openbaar groen produceren juist zuurstof en slaan CO2 op. Maar wat is nu de precieze bijdrage van dat groen en wat is de waarde daarvan? 

I-Tree beheersoftware

Beheer-expert Marc de Jong: “We wisten natuurlijk al lang dat de bomen van belang zijn voor CO2 opslag, productie van zuurstof, het tegengaan van hittestress en filteren van fijnstof. Maar nu kunnen we de omvang van opbrengsten ook in cijfers uitdrukken. Het gaat in deze gemeente met meer dan 30.000 bomen om tientallen tonnen CO2 opslag en maatschappelijke baten met een waarde van miljoenen euro’s. We maken hiermee het rendement van groen duidelijk voor het gemeentebestuur. Conclusie: in Oirschot liggen de opbrengsten hoger dan de kosten voor aanplant en onderhoud.“

VN duurzaamheidsdoelen

De Jong: “Duurzaamheid is een van de pijlers van het Integraal Maatschappelijk Beheerkader van de gemeente Oirschot. Met i-Tree genereren we objectieve kengetallen over de bijdrage van groen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Hiermee geeft Antea Group concreet invulling aan de VN duurzaamheidsdoelen voor infrastructuur, klimaat en duurzame steden.”

Baten van bomen inzichtelijk

Het Amerikaanse open source softwareprogramma i-Tree maakt de baten van bomen inzichtelijk voor beleidsmakers, projectontwikkelaars en beheerders van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld op het gebied van afvang van fijnstof en luchtvervuiling, tegengaan van hittestress en CO2 impact. De rekentool is onlangs met hulp van Stadswerk en de VHG beschikbaar gekomen voor de Nederlandse situatie.