Ga naar hoofdinhoud
Energieplanologie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Johan Fuite
Stel een vraag

Energieplanologie geeft vorm aan de energietransitie

De energieplanologen van Antea Group hebben verstand van ruimtelijke ordening en de energietransitie. De energieplanologen gaan uit van de mogelijkheden en de beperkingen van de energieopgaven in de omgeving.

Ruimte en energietransitie

De ontwikkeling van een energielandschap, de aanleg van het energienetwerk of de realisatie van zonne- en windparken. De energietransitie brengt op lokaal niveau grote ruimtelijke opgaven met zich mee. Opgaven die gaan over omgevingskwaliteit en inpasbaarheid, maar net zo goed over wet- en regelgeving, businesscases en samenwerking. De energieplanologen van Antea Group zijn dé kennisexperts in deze trajecten en begeleiden de opgave van start tot finish. Zo ontstaat er inzicht en overzicht om de energietransitie in jouw regio vorm te geven.

Energieprojecten worden ruimtelijk ingepast

Op steeds meer locaties wordt duurzame energie opgewekt en dit is steeds zichtbaarder in ons landschap. En hiermee zijn we er nog lang niet. Om de nationale en regionale ambities waar te maken zijn meer energieprojecten nodig. Dit gebeurt steeds vaker op lokaal niveau. Nationale doelen (Klimaatakkoord) en regionale afspraken (Regionale Energie Strategie) vragen daarom om een gemeentelijk antwoord.

Energietransitie en strategische energieplanologie

Deze uitdaging is complex… voor gemeenten én initiatiefnemers. Ruimte is schaars, techniek en businesscases wijzigen voortdurend. Hoe geef je dan toch succesvol invulling aan de energietransitie? Waar liggen in jouw gemeente de ruimtelijke kansen? Hoe zet je de Omgevingswet als aanjager in en hoe betrek je de politiek en samenleving hierbij? Of je nu als gemeente of als initiatiefnemer bij ons komt, vanuit elk perspectief brengen wij plannen verder.

Energieplanologie geeft vorm aan de energietransitie
Energieplanologie geeft vorm aan de energietransitie

Energieplanologen: een ijzersterk team naast je

Onze kracht schuilt in planologische kennis die we in huis hebben. Je vindt bij ons de beste experts van Nederland op het gebied van ruimtelijke ordening en energie. Dit zijn adviseurs die plannen verder brengen; specialisten op het gebied van Omgevingswet en altijd opgavegericht samenwerken. Dit stelt ons in staat om vanuit elke invalshoek een ijzersterk team te formeren. Hiermee bieden we je: 

  • Inzicht in de ruimtelijke, technische, juridische en financiële haalbaarheid van energieprojecten;
  • Inzicht in de belangrijkste risico’s en gevolgen voor een ontwikkeling;
  • Een duidelijk beeld van stakeholders: investeerders, baathebbers en risicodragers;
  • Alle know-how van procedures en vergunningen om een initiatief uit te werken tot een concreet project;
  • Alle ruimtelijke kennis en inzichten rondom windenergie, zonne-energie, waterstof en gasloze woonwijken;
  • Alle kennis van hoe je de energietransitie vertaalt naar omgevingsvisie, omgevingsplannen en programma’s.

Van strategie naar concreet plan

Je treft in Antea Group vooral een partner die in staat is om strategische inzichten naar concrete uitvoeringsprogramma’s te vertalen. Juist dankzij onze kennis van techniek én proces zijn we in staat om waardevolle en geaccepteerde plannen te ontwikkelen. Met aandacht voor vraagstukken zoals lokaal eigenaarschap, zorgvuldig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en de verbinding met andere functies zoals landbouw, natuur en recreatie. 

Trackrecord Energieplanologie

In de afgelopen jaren hebben wij op tientallen locaties in Nederland de energietransitie concreet gemaakt. Zo helpen we ontwikkelende partijen bij het uitwerken voor nieuwe energieparken. Denk aan de ontwikkeling van Energielandschap Wells Meer, het projectbureau Wind dat Flevolandse gemeenten helpt bij de ontwikkeling van de grote nieuwe windparken, of het Energielandschap Rilland-Oost. Maar we zijn ook de partij die het Nationaal Programma RES bijstaat bij strategische vraagstukken, zoals de verankering in de Omgevingswet.

Meer weten over energieplanologie?

Neem contact met ons op.

Johan Fuite
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie