De Twentse ondergrond vormt de basis voor talloze ontwikkelingen in de regio. Zo wordt uit deze ondergrond zout, gas en drinkwater gewonnen. Daarmee is de Twentse ondergrond ook cultuurhistorisch belangrijk voor de regio, denk aan de zoutwinning en de bekende Twentse zouthuisjes. Klimaatadaptatie en energietransitie vragen echter om nieuw gebruik van de kostbare ondergrond. Geert Roovers en Mark van der Poll schreven mee aan een boek ter inspiratie van een maatschappelijke discussie over dit onderwerp en presenteren dit op 25 juni 2021.

Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond

In Twente werken overheden, bedrijven en onderwijs al jaren samen om de potentie van hun ondergrond duurzaam te benutten en te beschermen. Als senior adviseur bij Antea Group en lector Bodem en Ondergrond bij Saxion Hogeschool is Geert Roovers nauw betrokken bij vraagstukken rond de Twentse ondergrond. Mede-auteur en collega Mark van der Poll zorgt als hoofdontwerper stedenbouw bij CB5 voor de verbinding tussen boven- en ondergrond in de verkenning Naar een nieuw Twents Productielandschap. Ook schreef docent/onderzoeker Robert Wienk van Saxion Hogeschool mee aan het boek.

Scenario’s voor Twentse ondergrond

Het boek is een pleidooi voor het ruimtelijk vormgeven van ingrepen in de ondergrond. Het beschrijft drie uitdagende scenario’s voor de Twentse ondergrond ter inspiratie voor debat: als landschapspark, als mega-opslag en als energievoorziener. Ook presenteert het boek een vernieuwde wijze van ontwikkelen met de ondergrond en zeven handvatten om dit concreet vorm te geven. Het boek is mede tot stand gekomen in het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018-2020. Het boek is samen met Twentse overheden, bedrijven en studenten ontwikkeld.

Regionale en landelijke energietransitie

Met het boek agenderen de auteurs de ruimtelijke dimensie van ondergrondse ingrepen en de noodzaak om architecten en stedenbouwers hierin een plek te geven. Het boek markeert de agenderende en innovatieve ambitie van Antea Group en CB5 om duurzaam gebruik van de ondergrond te stimuleren – en jonge mensen hierin een positie te geven. De Twentse ondergrond kan hierbij een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie, zowel regionaal als landelijk.

Headerfoto van: ‘Naar een nieuw Twents Productielandschap’

Download 'Naar een nieuw Twents Productielandschap'