11 maart 2021 - Antea Group is toegetreden tot de wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie: SBTi. Het Science-Based Targets (SBT) initiatief staat voor de meest verregaande doelen op het gebied van CO2-emissiereductie. “We zijn enorm trots dat wij zijn toegetreden tot dit belangrijke netwerk. Met deze stap willen wij een concrete bijdrage leveren aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs”, zegt Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland. 

Hoogste ambitieniveau

Aangesloten organisaties kunnen kiezen voor een klimaatroute die past bij beperking van opwarming tot 1,5 ̊C of 2,0 ̊C. Antea Group kiest voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C. “Wij waren al gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO2-prestatieladder, maar de SBT’s vragen om nog ambitieuzere maatregelen. Zo gaan we onder andere onze reis-footprint drastisch verminderen, maken wij ons leasewagenpark 100% elektrisch en blijven we onze medewerkers uitdagen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Ook vinden we het belangrijk om onze klanten hierin goed te kunnen adviseren en ondersteunen zodat we samen nog een grotere impact kunnen maken”, vertelt Marijke Frielink, change manager Duurzaamheid.

Urgentie

Antea Group wil hiermee een concrete bijdrage leveren aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd om de wereld voor mens en dier leefbaar te houden; voor de huidige generatie, maar vooral ook voor toekomstige generaties. De klimaatambitie past in het 1001-dagenplan: het programma waarmee Antea Group de komende jaren investeert in innovatie, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

SBT

Science-Based Targets zijn een manier om klimaatambities en klimaatacties concreet vorm te geven én tussen verschillende organisaties vergelijkbaar te maken. De Science-Based Targets zijn een initiatief van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI), CDP en het Wereld Natuurfonds (WNF) en moeten zorgen voor een drastische beperking van broeikasgassen zodat de opwarming van de aarde wordt afgeremd.