“Met ammoniak van emissievraagstuk naar energievoorziening”

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat duurzame energie winnen uit de mest van melkkoeien. De energie wordt ter plekke opgeslagen en is beschikbaar voor later gebruik op de boerderij of een andere plek. Ammoniak afkomstig uit mest vormt hierbij de sleutel. Samen met milieutechnisch bedrijf HMVT heeft Antea Group de Ammonia-Q voor veestallen ontwikkeld. Er wordt nu een geschikt boerenbedrijf gezocht voor een proef in de praktijk.

Groene brandstof

Voor de veehouderij is het beperken van de ammoniakuitstoot een belangrijke maatregel tegen stikstofdepositie. Het idee van Antea Group baseert zich op installaties waarbij de lucht uit de stal wordt afgezogen en gewassen. “Daar voegen wij iets nieuws aan toe, waardoor we met ammoniak van emissievraagstuk naar energievoorziening gaan,” vertelt Coert Ruseler, businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid & Gezondheid van Antea Group. Bij de Ammonia-Q wordt de luchtwasser een installatie die ammoniak uit de afgezogen lucht haalt. De gewonnen ammoniak wordt vervolgens samengeperst en in een vat opgeslagen. Daarna kan het als groene brandstof worden gebruikt. De energie die nodig is voor het proces kan worden opgewekt door zonnepanelen of een kleine windturbine.

Oplossing overbelast elektriciteitsnet

Boeren die met zonnepanelen of een windmolen meer elektriciteit opwekken dan zij op dat moment zelf gebruiken, kunnen dit steeds vaker niet terug leveren omdat het elektriciteitsnet overbelast is. Door deze elektriciteit te gebruiken voor de productie van groene ammoniak, slaat de boer de energie op en kan hij die op een later moment gebruiken. Eventueel ook op een andere plaats. Ruseler: “We richten ons voor nu op ammoniak als energiebron voor de boer zelf. Maar er is meer mogelijk. Want als veel boeren dit doen, dan kun je de ammoniak bijvoorbeeld ook gebruiken om de omgeving van energie te voorzien. Dan heb je groene energie van de boer, die bijdraagt aan de energietransitie.”

Ammoniak in de energietransitie

Een stal met honderd koeien is goed voor ongeveer vier ton ammoniak per jaar. Dat levert een energiewaarde op van 25.000 kWh, het gemiddelde jaarverbruik van zeven huishoudens bij elkaar. Bij andere veesoorten kan de energiepotentie per stal hoger zijn. Door de totale omvang van de melkveehouderij in ons land richt Antea Group zich in eerste instantie op deze bedrijfstak. Behalve als brandstof kan ammoniak ook worden gebruikt voor het opslaan en vervoeren van groene waterstof. “Ook daar hebben wij ervaring mee, met name in de industriesector. Ammoniak biedt volop kansen voor de energietransitie. Maar het brengt wel nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. Met ons Ammoniak Expertisecentrum brengen wij plannen en ideeën verder,” aldus Ruseler.

Voor meer informatie