Wethouder Bert Wassink en Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, tekenden vrijdag 25 september de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden. Een uniek project met de potentie om de helft van de Friese hoofdstad duurzaam te kunnen verwarmen via aardwarmte (geothermie). Volgend jaar wordt begonnen met de werkzaamheden. Het verwachte warmtenet bestaat uit tientallen kilometers aan warmteleidingen. Hierdoor krijgt een groot gedeelte van Leeuwarden toegang tot aardwarmte. 

Kennis bundelen in bouwteam

Voor het nieuwe warmtenet hebben specialisten van Antea Group de tracéverkenning verzorgd, met als uitgangspunt om zowel de overlast in de stad als de kosten zo beperkt mogelijk te houden bij het aansluiten van de betreffende adressen. Vervolgens hebben we de nadere technische uitwerking hiervan op ons genomen om, ten behoeve van de aanvraag van de benodigde vergunningen, te komen tot het definitieve tracé voor de warmteleidingen. Op dit moment vinden daarvoor de omgevingsonderzoeken en technische toetsing plaats, waarbij Antea Group, Ennatuurlijk en aannemer A. Hak hun krachten en kennis bundelen in bouwteamverband.

Afspraken vastgelegd

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de minimale duurzaamheid van de geleverde warmte, de leveringszekerheid, de betaalbaarheid en de ‘openheid’ van het net. Daarmee wordt bedoeld dat ook andere partijen warmte aan het warmtenet van Ennatuurlijk kunnen leveren. 

Mooie kans duurzaamheidsdoelstellingen

Voor de gemeente is dit warmtenet een mooie kans voor betaalbare en duurzame warmte voor de stad Leeuwarden. Zo vindt ook wethouder Bert Wassink: “Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze gemeente. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, zijn er meerdere vormen van duurzame energie nodig. Het aanleggen van dit warmtenet en het boren naar aardwarmte sluiten daarbij aan. Het is een duurzame vorm van warmte die inwoners en bedrijven een extra optie biedt om van het aardgas af te gaan. En dat is toch iets waar we met z’n allen naar streven in Nederland. Mooi dat deze doorbraak juist in de gemeente Leeuwarden mogelijk lijkt te worden. We maken dit initiatief voor duurzame aardwarmte dan ook graag mogelijk als gemeente. Een besluit waar we als Leeuwarden enorm trots op mogen zijn om onze stad nog verder te verduurzamen.”