Voor de gemeente Waterland stelden we een bestemmingsplan 'nieuwe stijl' op. In dit plan is gebruik gemaakt van mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Hierdoor kan de ontwikkeling in hoge mate flexibel gerealiseerd worden, wat met een traditioneel bestemmingsplan niet mogelijk was geweest. Het plan, dat formeel een 'bestemmingsplan verbrede reikwijdte' heet, is in juni 2020 onherroepelijk geworden. Dat betekent dat het nu definitief is.

Flexibiliteit als randvoorwaarde voor ontwikkeling

Het bestemmingsplan maakt de gebiedsontwikkeling Galgeriet in Monnickendam mogelijk. Hier wordt het bestaande bedrijventerrein in fases omgevormd naar een woon-, werk- en winkelgebied. Daarnaast worden de twee huidige jachthavens samengevoegd tot één jachthaven. Omdat de ontwikkeling over meerdere jaren plaatsvindt en de eindsituatie nog niet concreet is, is het nodig het gebied flexibel te kunnen ontwikkelen.

Mogelijkheden nieuwe Omgevingswet

De planologische benadering die past bij de gefaseerde ontwikkeling van dit gebied valt onder de noemer 'uitnodigingsplanologie' van de nog in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Vooruitlopend op de nieuwe wet is het in het kader van de Crisis- en herstelwet al wel mogelijk te experimenteren met een aantal nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet zal bieden. Van een aantal van deze mogelijkheden, zoals het stellen van open normen en het faseren van onderzoeken, is gebruik gemaakt in het bestemmingsplan Galgeriet.

Samenwerking en participatie

Het plan is in een intensief proces van een jaar tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Waterland. Hierbij is ook uitgebreid ruimte gemaakt voor participatie met de omgeving en de gevestigde bedrijven.

Integrale dienstverlening Omgevingswet

Het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is onderdeel van de integrale dienstverlening die we als Antea Group in aanloop naar de Omgevingswet uitvoeren. Op deze pagina informeren we je graag verder over de Omgevingswet in relatie tot ons advieswerk en de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om ook het plan van jouw gemeente verder te brengen.

Meer weten over de Omgevingswet?