Ga naar hoofdinhoud
Gezonde leefomgeving in beeld
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Gezonde leefomgeving in beeld

Een gezonde leefomgeving heeft grote invloed op het welzijn van mensen. Maar, hoe breng je gezondheid in beeld? En hoe geef je invulling aan de kernwaarden gezonde leefomgeving? Onze gezondheidsmonitor maakt het mogelijk om de gezondheidsbeleving te meten, te volgen én gericht te verbeteren. Zo bouw je samen met gebruikers aan een gezonde omgeving. 

Gezondheidsmonitor: wat is het?

De gezondheidsmonitor brengt de gezondheidsbeleving van bewoners en gebruikers over langere tijd in beeld. De monitor is op verschillende schaalniveaus en locaties inzetbaar: in een gebied, projectomgeving of gebouw. De ontwikkeling van de monitor is altijd maatwerk. Zo kan de monitor bestaan uit een online enquête leefbaarheid, belevingschecks of zelfs coaching van bewoners. Ook koppelen wij belevingsonderzoek vaak aan data uit lucht- en geluidsonderzoek

Wat levert de gezondheidsmonitor op?

De gezondheidsmonitor stelt je in staat om data – zoals hinderbeleving en gezondheidsklachten - over een gebied of gebouw te verzamelen. Die informatie biedt inzicht in hoe bewoners of gebruikers hun leef- of werkomgeving ervaren en waar knelpunten liggen. Dit helpt je om gerichte maatregelen te nemen die bijdragen aan een gezonde omgeving. Om vervolgens te meten in hoeverre interventies bijdragen aan de gezondheidswaarde. Zo maak je de gezonde leefomgeving SMART. 

Gezondheid in de Omgevingswet

De Omgevingswet besteedt volop aandacht aan de veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Denk aan het programma gezonde leefomgeving. Hiermee geef je de bescherming en bevordering van gezondheid een plek in omgevingsbeslissingen. En hiermee in de inrichting van de leefomgeving. De Omgevingswet stelt hoge eisen aan participatie. Ook daar biedt de Gezondheidsmonitor meerwaarde. Met de monitor zet je de beleving van bewoners en gebruikers centraal én vergroot je de betrokkenheid. 

Gezonde leefomgeving in beeld
Gezonde leefomgeving in beeld

Monitoren leefomgeving

De vraag naar gezondheidsmonitoring groeit. Zo willen steeds meer overheden de leefbaarheid meten in de openbare ruimte. Dit biedt waardevolle aanknopingspunten om de gezondheidswaarde van een omgeving te vergroten. Monitoring is ook een manier om de hinderbeleving rond ruimtelijke projecten in kaart te brengen. Denk aan projecten in het kader van de energietransitie of de aanleg van nieuwe infrastructuur. 

Gezondheidsmonitor rondom windmolens

Wat jouw vertrekpunt ook is: wij leveren in elk vraagstuk én op elk schaalniveau maatwerk. Zo ontwikkelden wij een gezondheidsmonitor voor het project Windpark Nij Hiddum Houw. Hier brengen wij in opdracht van de provincie Fryslân in beeld hoe omwonenden van dit windturbinepark hun gezondheid ervaren. Deze monitor brengt meldingen en klachten in beeld. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in de hinderbeleving rondom windparken én hoe je deze kunt beperken. 

Hindermonitoring Schiphol

Voor Schiphol hebben wij een hindermonitor ontwikkeld. Deze monitor brengt de hinderbeleving – rondom werkzaamheden aan het spoor - van reizigers in kaart. Hierin combineren we publiekscommunicatie, denk aan QR-codes om meldingen te doen, met lucht- en geluidmetingen. De resultaten worden onder andere ingezet om acties te nemen, met als doel het verminderen van hinderbeleving.

Gezonde werkomgeving op kantoor

In (kantoor-) gebouwen draagt monitoring bij aan een gezonde werkomgeving op kantoor. Zo zetten wij in meerdere kantooromgevingen 
HabiSense-Indoor in. Deze sensoroplossing is door Antea Group ontwikkeld. De tool helpt gebouweigenaren om de gezondheidswaarde in gebouwen te meten. Zo bouw je samen met gebruikers aan een gezonde werkomgeving op kantoor. 

Ook werk maken van een gezondere leefomgeving?

Wij denken graag met je mee!

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie