Het verwijderen van cyanide uit afvalwater is kostbaar. Met de klassieke vormen van afvalwaterbehandeling is het steeds lastiger om te voldoen aan de strenge Nederlandse verordeningen. Van Remmen UV-Techniek en Antea Group ontwikkelden een alternatief dat effectiever, veiliger en goedkoper is: Advanox™.

Giftige cyaniden

Tijdens de productie van staal en andere chemische processen ontstaan zeer giftige cyaniden in afvalwater. Deze cyaniden worden vaak uit afvalwater gezuiverd door behandeling met hypochloriet. Deze klassieke aanpak is echter kostbaar, risicovol én steeds vaker ontoereikend om aan de normen te voldoen. Advanox™ biedt een alternatief.  

De werking van Advanox™

Aan cyanide-houdend afvalwater wordt een kleine hoeveelheid waterstofperoxide toegevoegd. Daarna wordt het water door de Advanox™-reactor geleid waar UV-C licht ervoor zorgt dat de waterstofperoxide zich in hydroxyl-radicalen splitst. Deze krachtige radicalen oxideren vrijwel alle dichtstbijzijnde verontreiniging: een proces dat milliseconden duurt en dat cyanide omzet naar onschadelijk cyanaat en producten zoals water en C02-gas.

Resultaten onderzoek afvalwater

De Advanox™-technologie is in meerdere pilotopstellingen toegepast. Hieruit bleek dat de technologie zorgt voor een sneller proces (tot 40% sneller) en leidt tot betere resultaten: het behandelde afvalwater voldeed aan de strengste kwaliteitsnormen. Een ander voordeel is dat de technologie zorgt voor minder tot geen toxische bijproducten; ook het risico op het ontstaan van schadelijk halogeenverbindingen, chlooramines of waterstofcyanide is nihil.

Bedrijven die Advanox™ gebruiken hoeven geen grote hoeveelheden dure chemicaliën meer op te slaan en te verversen. Daarnaast is het systeem verregaand geautomatiseerd. Hiermee zorgt Advanox™ voor een flinke besparing op de proceskosten.