Ga naar hoofdinhoud
Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ontdek welke kleine en grote initiatieven wij steunen

Met ons eigen duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’ geven we de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten en aan onze eigen duurzame doelen een financieel steuntje in de rug. Op deze manier streven we naar een positieve impact, niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Pampus | Bevorderen van energie-innovatie

Vanaf het begin is het kunstmatige eiland Pampus zelfvoorzienend geweest, zonder aansluiting op het vaste land voor elektriciteit, water of gas. Deze historische onafhankelijkheid inspireerde de ontwikkeling van een nieuw, klimaatneutraal energiesysteem. Door inzet van wind, zon, waterstof, biovergisting en thermische energie kan forteiland Pampus nu fossielvrij jaarrond zijn eigen boontjes doppen. Met hulp van Antea Group en een financiële bijdrage vanuit Duurzaam Doen transformeerde Pampus naar een vestig van de toekomst. Een unieke mijlpaal voor Pampus en een bemoedigend voorbeeld voor de wereld!

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Armoedefonds | Lokale hulporganisaties ondersteunen

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden door de inflatie en stijgende energiekosten. Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale hulporganisaties en initiatieven. Stichting Armoedefonds steunt lokale hulporganisaties in Nederland door middel van geld, producten en kennis. Bijvoorbeeld het mogelijk maken voor kinderen om te sporten of steunpakketjes voor kwetsbare ouderen. Vanuit het duurzaamheidsfonds is een financiele donatie gedaan.
 

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Land van ons | Het versterken van de biodiversiteit

Om de Nederlandse biodiversiteit een handje te helpen is een financiële donatie gedaan aan de burgercoöperatie 'Land van Ons. 'Land van Ons moet de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’, maar dan voor landbouwgrond. 

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Stichting Adopteer Regenwoud | Onderzoek naar biodiversiteit

Als partner van Adopteer Regenwoud delen we kosteloos onze expertise op het gebied van GIS en cartografie. We helpen bij het opstellen van veldwerkrichtlijnen voor digitale gegevensverzameling en richten een handig GIS-systeem in. Met dit systeem kunnen onderzoekers gemakkelijk velddata vastleggen op locatie via telefoon of tablet. Zodra er weer internet is, worden de gegevens gesynchroniseerd, waardoor de onderzoekers in Utrecht direct toegang hebben tot de kaartdata. 

Dit onderzoeksproject, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, markeert een nieuwe fase voor de Stichting Adopteer Regenwoud. Het betekent een professionalisering van het biodiversiteitsonderzoek. Tot nu toe was het onderzoek vooral gericht op dieren, maar er wordt nu dieper ingegaan op de diversiteit van planten. Deze gegevens vertellen welke invloed landgebruik decennia later heeft op bomendiversiteit en CO2-opname.

Door dit jaarlijks opnieuw te onderzoeken zie je hoe het bos zich verder ontwikkelt. Daarnaast kan de kennis die is opgedaan over de dieren gecombineerd worden met de kennis van bomen om nieuwe relaties bloot te leggen. Later wordt ook de volledige vegetatie (waaronder kruiden, mossen, bromelia’s, en orchideeën) geïnventariseerd om zo een compleet beeld te krijgen. Onderzoeksprojecten die op deze schaal en precisie worden gedaan, zijn wereldwijd schaars en van onschatbare waarde.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Het Voedselbos d'n Bergh in Budel | Het versterken van de biodiversiteit

Met een kleine financiële donatie geven we de natuur in het Voedselbos d’n Bergh meer ademruimte. Deze steun zal de biodiversiteit versterken door de aanplant van extra loofbomen, struiken en vroegbloeiende bloembollen die bijen en andere bestuivers aantrekken.

Voedselbossen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor de stikstofproblematiek en een gunstig effect hebben op het klimaat. Daarnaast zijn voedselbossen een paradijs voor bestuivende insecten, die cruciaal zijn voor de voortplanting van vele plantensoorten, inclusief veel voedselgewassen.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Stichting De Blije Bodem | Bijdragen aan een vitale bodem

Een vitale bodem houdt CO₂ vast, bevordert biodiversiteit en versterkt waterberging. Daarom zijn wij trots op onze samenwerking met Stichting De Blije Bodem. Samen gaan we van start met een uniek experiment: Het ondersteunen van een openbare oogsttuin om de bodemkwaliteit te verbeteren. We experimenteren met verschillende methoden op proefveldjes om te ontdekken welke het beste werkt voor bodemverbetering. Inmiddels zijn de eerste metingen gedaan om meer informatie te verzamelen over de bodemweerstand, bodemverdichting, nutriënten, biodiversiteit en koolstofvastlegging.

De bodem bestaat uit 3 meter tarra (samengeperste suikerbietenpulp vermengd met aarde). Daarop ligt een laag bouwgrond. Met verschillende maatregelen gaan we samen deze zwaar verdichte grond weer tot leven brengen. Hoe? Door de bodem te verrijken met organisch materiaal en biodiversiteit. Tegelijkertijd monitoren we de hoeveelheid koolstof in de bodem, die een belangrijke rol speelt in de opslag van CO₂. Dit maakt het project niet alleen interessant voor de lokale gemeenschap, maar ook voor alle partijen die CO₂ uitstoten en willen compenseren. Hiermee dragen we bij aan het herstel van de natuur en maken we Groningen gezonder én mooier.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Stichting Schone rivieren | Bodem- en waterkwaliteit verbeteren

Bij Antea Group erkennen we dat de bodem- en waterkwaliteit in Nederland een urgent vraagstuk is. Daarom zijn hebben we vanuit ons Duurzaamheidsfonds een financiële bijdrage geleverd aan Stichting Schone Rivieren. Stichting Schone Rivieren werkt samen met meer dan 1.100 vrijwillige rivierafvalonderzoekers om de plasticvervuiling in onze Nederlandse wateren in kaart te brengen. Dankzij hun waardevolle onderzoeksgegevens kan de vervuiling bij de bron aangepakt worden.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Verdeling budget Duurzaam Doen

In het figuur links zie je hoe we het fonds in 2023 hebben ingezet.

Hoe werkt het?
Voor elk gewerkt uur op een extern project doet Antea Group een donatie in het fonds. Dit levert op jaarbasis een substantieel bedrag op. Met dit bedrag ondersteunen we kleine en grotere initiatieven waarmee we projecten, onze dienstverlening én externe initiatieven kunnen verduurzamen.