Ga naar hoofdinhoud
CO₂ compensatie en de projecten die we ondersteunen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

CO₂ compensatie en de projecten die we ondersteunen

We zijn als bedrijf, zoals zovelen, nog niet CO-vrij. We werken al jarenlang aan het verminderen van onze CO-uitstoot en hebben hierop al mooie resultaten geboekt. We hebben ambitieuze klimaatdoelen en er zijn zeker nog stappen om te zetten. Reductie staat dan ook voorop én blijft voorop staan in onze aanpak. Aanvullend daarop zetten we ons in voor het verantwoord compenseren van onze jaarlijkse CO-uitstoot. We zijn toegewijd aan een doordachte compensatieaanpak die rekening houdt met de impact van onze activiteiten. We kiezen niet voor compensatie als een gemakkelijke uitweg, maar als een onderdeel van onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een evenwichtige en duurzame toekomst. Het verminderen van onze uitstoot heeft altijd de hoogste prioriteit in onze strategie.

In 2023 hebben we 1700 ton CO2e  gecompenseerd middels ‘The Katingan Restoration and Conservation Project’ op Borneo, Indonesië. Dit project beschermt en herstelt 149.800 hectare aan veengebieden en bijbehorende ecosystemen, en biedt lokale gemeenschappen een duurzame inkomstenbron. Meer over het project lees je hier. 1200 ton CO₂e is gecompenseerd middels Enercon Wind Farm in Rjasthan, India. Dit project zorgt ervoor dat elektriciteit op basis van fossiele bronnen wordt vervangen door elektriciteit uit wind.

CO₂ compensatie en de projecten die we ondersteunen

De projecten zijn zorgvuldig gekozen om ervoor te zorgen dat onze compensatie aanvullend bijdraagt aan een duurzamere wereld.


Marijke Frielink
Duurzaamheidsmanager