Ga naar hoofdinhoud
Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ontdek welke kleine en grote initiatieven wij steunen

Met ons eigen duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’ geven we de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten en aan onze eigen duurzame doelen een financieel steuntje in de rug. Op deze manier streven we naar een positieve impact, niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Stichting Adopteer Regenwoud | Onderzoek naar biodiversiteit

Als partner van Adopteer Regenwoud delen we kosteloos onze expertise op het gebied van GIS en cartografie. We helpen bij het opstellen van veldwerkrichtlijnen voor digitale gegevensverzameling en richten een handig GIS-systeem in. Met dit systeem kunnen onderzoekers gemakkelijk velddata vastleggen op locatie via telefoon of tablet. Zodra er weer internet is, worden de gegevens gesynchroniseerd, waardoor de onderzoekers in Utrecht direct toegang hebben tot de kaartdata. 

Dit onderzoeksproject, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, markeert een nieuwe fase voor de Stichting Adopteer Regenwoud. Het betekent een professionalisering van het biodiversiteitsonderzoek. Tot nu toe was het onderzoek vooral gericht op dieren, maar er wordt nu dieper ingegaan op de diversiteit van planten. Deze gegevens vertellen welke invloed landgebruik decennia later heeft op bomendiversiteit en CO2-opname.

Door dit jaarlijks opnieuw te onderzoeken zie je hoe het bos zich verder ontwikkelt. Daarnaast kan de kennis die is opgedaan over de dieren gecombineerd worden met de kennis van bomen om nieuwe relaties bloot te leggen. Later wordt ook de volledige vegetatie (waaronder kruiden, mossen, bromelia’s, en orchideeën) geïnventariseerd om zo een compleet beeld te krijgen. Onderzoeksprojecten die op deze schaal en precisie worden gedaan, zijn wereldwijd schaars en van onschatbare waarde.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Het Voedselbos d'n Bergh in Budel | Het versterken van de biodiversiteit

Met een kleine financiële donatie geven we de natuur in het Voedselbos d’n Bergh meer ademruimte. Deze steun zal de biodiversiteit versterken door de aanplant van extra loofbomen, struiken en vroegbloeiende bloembollen die bijen en andere bestuivers aantrekken.

Voedselbossen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor de stikstofproblematiek en een gunstig effect hebben op het klimaat. Daarnaast zijn voedselbossen een paradijs voor bestuivende insecten, die cruciaal zijn voor de voortplanting van vele plantensoorten, inclusief veel voedselgewassen.

Duurzaamheid stimuleren dankzij het Duurzaamheidsfonds ‘Duurzaam Doen’

Stichting De Blije Bodem | Bijdragen aan een vitale bodem

Een vitale bodem houdt CO₂ vast, bevordert biodiversiteit en versterkt waterberging. Daarom zijn wij trots op onze samenwerking met Stichting De Blije Bodem. Samen gaan we van start met een uniek experiment: Het ondersteunen van een openbare oogsttuin om de bodemkwaliteit te verbeteren. We experimenteren met verschillende methoden op proefveldjes om te ontdekken welke het beste werkt voor bodemverbetering. Inmiddels zijn de eerste metingen gedaan om meer informatie te verzamelen over de bodemweerstand, bodemverdichting, nutriënten, biodiversiteit en koolstofvastlegging.

De bodem bestaat uit 3 meter tarra (samengeperste suikerbietenpulp vermengd met aarde). Daarop ligt een laag bouwgrond. Met verschillende maatregelen gaan we samen deze zwaar verdichte grond weer tot leven brengen. Hoe? Door de bodem te verrijken met organisch materiaal en biodiversiteit. Tegelijkertijd monitoren we de hoeveelheid koolstof in de bodem, die een belangrijke rol speelt in de opslag van CO₂. Dit maakt het project niet alleen interessant voor de lokale gemeenschap, maar ook voor alle partijen die CO₂ uitstoten en willen compenseren. Hiermee dragen we bij aan het herstel van de natuur en maken we Groningen gezonder én mooier.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie