Ga naar hoofdinhoud
Assetbeheer en vervangingsopgave
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Assetbeheer en vervangingsopgave

Wegen, groen, riolering, openbare verlichting: ze zijn cruciaal voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving. Tegelijkertijd staan budgetten voor onderhoud en vervanging onder druk. Hoe houd je de kwaliteit van assets, de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, toch op niveau? En, hoe maak je toekomstbestendige keuzes? Antea Group ondersteunt beheerders bij een planmatige en effectieve invulling van hun assetbeheer.

Vervangingsopgave

Eén blik op de leeftijdsopbouw van onze riolen, wegen, bruggen en openbare gebouwen leert ons dat we voor een forse vervangingspiek staan. Deze opgave valt samen met ontwikkelingen, die grote impact hebben op hoe we onze openbare ruimte willen inrichten: klimaatverandering, biodiversiteit, energietransitie, elektrificatie van vervoer, demografische veranderingen. Dit maakt assetbeheer tot een integraal vraagstuk dat vele thema’s raakt.

Regie in beheer

De beheerder wordt vanuit deze integrale benadering meer en meer de regisseur van de leefomgeving. Iemand die bijvoorbeeld in staat is om een rioolvervanging of herinrichting niet alleen te zien vanuit het beheerperspectief, maar ook vanuit de ontwikkelingen die op ons afkomen. Want, hoe maak je via de openbare ruimte een leefomgeving gezonder, veiliger en duurzamer? Hoe prioriteer je onderhoud, welke risico’s vind je aanvaardbaar en welke prestaties verwacht je?

Assetbeheer en vervangingsopgave
Assetbeheer en vervangingsopgave

Inhoud en proces

Wij helpen je om die rol in te vullen. Onze meerwaarde? Je vindt bij ons niet alleen de beste beheerexperts van Nederland. Maar ook vakspecialisten op het gebied van water, bodem, mobiliteit en nieuwe energie. Daarnaast hebben we mensen in huis die processen begeleiden en die in staat zijn om in- en extern draagvlak te vergroten. En, met onze data-oplossingen en tools helpen we je om transparante keuzes te maken op basis van prestaties, investeringen, risico’s en kansen.

De hele levenscyclus van assets

We bieden je ondersteuning in de hele levenscyclus van assets. Van strategie naar beleids- en beheerplannen en van meerjarenprogramma’s naar vervangingsplanningen. Schakel ons in voor:

  • De vertaling van maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities naar betaalbare en realistische integrale meerjarenprogramma’s;

  • Het ontwikkelen van een beheerstrategie: op basis van strategische doelen, prestaties, effecten, investeringen, risico’s en kansen;

  • De ontwikkeling van beheer- en beleidsplannen: op basis van actuele beheerdata, kwaliteitsmetingen en inspecties;

  • Het verbinden en betrekken van: beheerders, bestuurders en bewoners;

  • Het registreren, plannen, begroten en integraal programmeren van assets.

Kies voor 70 jaar ervaring in beheervraagstukken

Het beheer van de leefomgeving gaat over vandaag, over morgen. Dit kan niet zonder diepgaand inzicht in en kennis van de openbare ruimte. Met Antea Group kies je voor een partner die meer dan 70 jaar bijdraagt aan het beheer van de openbare ruimte. Van Noord tot Zuid. Van stad tot platteland. We kennen lokale en regionale opgaven. Maar we staan net zo goed aan de basis van landelijke normeringen en richtlijnen.

Bekijk ook andere diensten over beheer van de leefomgeving

Meer weten over assetbeheer?

Neem contact met ons op.