Ga naar hoofdinhoud
Groene mijlpalen van Antea Group
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Groene mijlpalen van Antea Group

Deze mijlpalen tonen onze toewijding aan duurzaamheid en onze voortdurende inspanningen om zowel sociaal als ecologisch een positieve impact te maken. We blijven ons inzetten voor groene innovaties en duurzame praktijken in alle aspecten van ons werk.

 • SROI Projecten: We hebben een SROI-coördinator die actief bezig is met het analyseren van sociale en economische impact, het identificeren van kansen voor verbetering, en het rapporteren over de resultaten van onze Social Return on Investment-initiatieven. Enkele SROI initiatieven:
  • We doneren technologie aan onderwijsinstellingen en goede doelen, waaronder 200 laptops aan het Open Schoolgemeenschap Bijlmer en 60 laptops aan Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland.
  • In samenwerking met gemeente Den Haag maken we een bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstellingen in projecten waar door peilbuizen uit de bodem verwijderen met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We hebben het klimaatbewuste blotevoetenpad ontwikkeld om mensen te laten beleven hoe belangrijk het is om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit initiatief heeft geleid tot het behalen van een SROI-certificaat.
    
 • Elektrisch Wagenpark: Ons wagenpark bestaat momenteel voor 68% uit elektrische auto’s, waarmee we de weg vrijmaken voor een duurzamere mobiliteit. Ons doel is om tegen het einde van 2024 een volledig elektrisch wagenpark te realiseren.
   
 • Vermindering Reis Footprint: In 2023 hebben we onze ‘reis footprint’ met 27% verminderd ten opzichte van 2019, in lijn met onze Science Based Targets en de CO2 Prestatieladder.
   
 • Groene Offertes: We bieden klanten groene offertes aan, die duurzame oplossingen, alternatieven of werkwijzen bevatten, afhankelijk van het projecttype en de fase.
   
 • Groene Energie: We gebruiken 100% Nederlandse windenergie waar we zelf kunnen inkopen en verminderen lichtvervuiling door 's nachts onze gevelverlichting uit te zetten.
   
 • Thuiswerkbeleid: Ons flexibele thuiswerkbeleid biedt medewerkers de mogelijkheid om tot 60% van hun tijd vanuit huis te werken. Dit beleid kan potentieel bijdragen aan het verminderen van verkeer en CO₂-uitstoot. Bovendien ondersteunt het een betere werk-privé balans en kan het de energie van de medewerkers positief beïnvloeden
   
 • Reisbeleid: We stimuleren treinreizen voor internationale afstanden tot 700 kilometer en hebben een klimaatbudget ingesteld dat treinreizen boven vliegreizen bevoordeelt.
 • Science Based Targets: Sinds 2021 committeren we, als eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau, ons aan het Science Based Targets-initiatief. We stellen ambitieuze doelen voor CO₂-emissiereductie en kiezen voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C. We zijn trots deel uit te maken van een wereldwijde groep van leidende bedrijven die zich inzetten voor klimaatactie.
   
 • SDG’s en Impact: We geven invulling aan zeven United Nations Sustainable Development Goals in onze bedrijfsvoering. Dit doen we door de SDG’s als leidraad te gebruiken bij onze inkoop. Een goed voorbeeld hiervan is de klimaatneutrale Fair Trade koffie en thee. Bij het selecteren van een koffieleverancier hebben we de SDG’s zwaar laten meewegen, maar liefst voor de helft. Om te borgen dat de SDG’s meegenomen worden bij de inkoop is de e-learning Duurzaam Inkopen beschikbaar voor onze collega’s. Daarnaast markeren we op onze website projecten met het Duurzaam Antea Group beeldmerk, waarbij we aangeven aan welke SDG’s de projecten hebben bijdragen.
   
 • Duurzaamheidfonds: Met ons Duurzaamheidsfonds ondersteunen we de ontwikkeling van duurzame oplossingen financieel. Voor elk gewerkt uur op externe projecten, draagt Antea Group bij aan het fonds, waarmee we jaarlijks naar rato een bedrag genereren voor duurzame initiatieven. Dit fonds helpt ons om zowel kleine als grote duurzame initiatieven te ondersteunen, waardoor we onze projecten, dienstverlening en externe initiatieven verder verduurzamen.
   
 • Duurzaamheid Award: Met onze Duurzaamheid Award zetten we Klanten in het zonnetje en belonen we externe opdrachtgevers die wat ons betreft uitblinken in duurzaamheid of mooie stappen zetten.
   
 • Natuurbescherming in Brabant: We hebben een bos in Noord-Brabant gekocht om te leren hoe we ecologie beter kunnen integreren in onze projecten en om de biodiversiteit te verhogen en een gunstige omgeving te creëren waarin soorten kunnen floreren. Met Landgoed Alvershool nemen we het voortouw in het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen doormiddel van onderzoek en monitoring. Dit landgoed, rijk aan diverse biotopen en vegetatie, biedt ons de kans om onderzoek, educatie en demonstraties rond biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaam natuurbeheer te faciliteren. Het is een prachtige plek die bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstelling ‘Leven op het land’ en daad bij woord voegt.