19 juli 2023 - Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group lanceert tijdens de Nijmeegse 4Daagse een Blotevoetenpad voor wandelaars. Op dit pad kunnen bezoekers zelf ervaren wat de impact is van de keuze van materialen op hittestress en waterberging in steden en dorpen. Het Blotevoetenpad is uniek in zijn soort en bovendien verplaatsbaar. Na de première van 18 tot en met 21 juli in Nijmegen, kan het pad wisselend op meer plaatsen in Nederland bewandeld worden.

“Als ingenieurs- en adviesbureau werken wij dagelijks aan oplossingen om onze leefomgeving duurzaam in te richten. Een thema als klimaatadaptatie speelt daarin een grote rol,” vertelt projectleider Realisatie Jeroen Moes van Antea Group, “daarbij kun je denken aan zaken als hittestress en droogte maar ook aan berging van water.” Samen met zijn collega’s ontwikkelde Moes het Blotevoetenpad. Als bewustwordingsexperiment over hittestress voor jong én oud. Maar ook om verschillende materiaalkeuzes bij oplossingen tastbaar te maken voor beleidsmakers.

Hittestress en wateroverlast

Tijdens warme zomers draagt het grote aandeel van straatstenen, stoep- en terrastegels in de stedelijke omgeving bij aan de hittestress die mensen kunnen ervaren. Tegelijk vormt deze verstening tijdens hevige regenbuien de oorzaak van veel wateroverlast of zelfs overstromingen. Met klimaatadaptieve maatregelen en het vergroenen van de omgeving, kunnen de temperaturen in de stad worden verlaagd en kan water beter worden vastgehouden. Bovendien biedt de vergroening van de stad meer ruimte voor biodiversiteit om te gedijen, waardoor een harmonieus ecosysteem ontstaat.

Van warm naar cool

‘Beleving door je zintuigen’ staat centraal tijdens de bewustwordingsactie van Antea Group. Duurzaamheidsmanager Marijke Frielink vertelt hierover: “We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de transitie naar een duurzame wereld. Op het Blotevoetenpad kunnen jong en oud ervaren wat een groene en koele stad kan betekenen, maar ook wat de uitwerking is van de huidige materialen die we veel tegenkomen in Nederland. Van gras dat tussen je tenen kietelt tot wandelen over verkoelende ondergronden en genieten van prachtige flora en fauna. Hiermee willen we mensen inspireren om ook zelf actie te ondernemen en van warm naar cool te gaan.”

Verkoelende oase in de stad

Het Blotevoetenpad is speciaal ontworpen om mensen te laten beleven hoe belangrijk het is om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Met hun blote voeten voelen wandelaars wat het verschil is tussen een tuin met gras en een tuin met bestrating. Verschillende elementen langs het pad laten bezoekers kennismaken met toepassingen om de stad koeler en leefbaarder te maken. Ook kunnen zij de functie van groen en schaduw ervaren. Verder etaleert Antea Group slimme methoden om water vast te houden, van waterbuffers tot wadi's.

Voor meer informatie