In een wereld waar klimaatverandering een steeds urgentere uitdaging vormt, is het essentieel dat we onze waterbouwmethoden aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Jeroen Moes, expert op het gebied van waterbouw bij Antea Group, deelt zijn inzichten en expertise over het belang van klimaatbestendige waterbouw en de voordelen van het optimaal benutten van waterbuffering en -berging: “Laten we ontdekken hoe we onze steden en gemeenschappen veerkrachtiger kunnen maken tegenover de uitdagingen van het veranderende klimaat.”

Voor meer informatie

Waterbouw en het belang van klimaatbestendigheid

"Waterbouw speelt een essentiële rol in het streven naar klimaatbestendigheid. Met de toenemende frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval en langdurige droogte, is het van cruciaal belang dat we onze waterinfrastructuur aanpassen om overstromingen te voorkomen en watertekorten te beheersen."

Waterbuffering en waterberging: Sleutel tot effectieve waterbeheersing

Waterbuffering en waterberging vormen de sleutel tot effectief waterbeheer in onze steeds veranderende omgeving. Met de toenemende druk op ons waterbeheersysteem als gevolg van klimaatverandering, is het essentieel om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval. Waterbuffering en waterberging bieden een geavanceerde benadering om overstromingen te voorkomen en duurzaam watergebruik te bevorderen. Door dit toe te passen in onze projecten, bouwen we veerkrachtige steden die weerstand bieden tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat.

Door het creëren van opvanggebieden en reservoirs kan regenwater geleidelijk worden opgevangen en vastgehouden, waardoor de piekafvoer wordt verminderd en het natuurlijke afvoersysteem wordt ontlast. Dit stelt ons in staat om de beschikbaarheid van water langdurig te optimaliseren, zowel tijdens droge periodes als bij intensieve regenval. Door geavanceerde modelleringstechnieken en slimme infrastructuurontwerpen toe te passen, kunnen we een veerkrachtig en duurzaam watersysteem realiseren dat een gezonde balans biedt tussen menselijke behoeften en de natuurlijke omgeving.
 

Stedelijk water: uitdagingen en innovatieve oplossingen

“Stedelijk waterbeheer staat voor grote uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. Zo zijn veel stedelijke gebieden momenteel ingericht om regenwater zo snel mogelijk af te voeren, terwijl er steeds meer behoefte is aan systemen die juist water vasthouden. Deze transitie is een uitdaging, vooral vanwege de beperkte ruimte in stedelijke omgevingen. Door te streven naar waterbehoud, waterberging en geïntegreerde systemen, kunnen we steden veerkrachtiger maken tegen de uitdagingen van klimaatverandering en tegelijkertijd een duurzaam en leefbaar stedelijk milieu bevorderen.” Aldus expert Jeroen Moes.

Om deze uitdagingen aan te pakken, worden slimme oplossingen toegepast. Een voorbeeld hiervan zijn ‘groene parkeerplaatsen’, waarbij het water ter plekke door de parkeerplaats zakt naar een samengestelde ondergrond met een grote bergingscapaciteit. Dit voorkomt onnodig afvoer van regenwater en zorgt voor het behoud van het water in de directe leefomgeving. Dergelijke geïntegreerde systemen dragen bij aan een duurzaam stedelijk waterbeheer, waarbij de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.

Stedelijke gebieden zijn momenteel ingericht om regenwater zo snel mogelijk af te voeren, terwijl er steeds meer behoefte is aan systemen die juist water vasthouden.


Jeroen Moes
Coördinator uitvoering

Realisatie en de rol van Antea Group

Antea Group begeleidt de realisatie van waterbouwprojecten en neemt het voortouw in het begeleiden van het gehele proces. Vanaf de eerste probleemanalyse tot aan de uiteindelijke realisatie van de oplossing. Jeroen benadrukt de brede betrokkenheid en aanpak: “Wij kunnen van A tot Z het proces begeleiden. Waarbij we beginnen met het in kaart brengen van het probleem tot aan het realiseren van de oplossing. Wij regelen alles: van vergunningen tot de technische berekeningen en de uitvoering. Zo’n project werkt optimaal in een bouwteam: alle bouwteamleden brengen daar hun eigen expertise in. 

Toonaangevende waterbouw: expertise en duurzame praktijken

Antea Group combineert expertise met duurzame praktijken om de uitdagingen van waterbeheer aan te pakken. Jeroen benadrukt de impact van deze aanpak: “In Nunspeet hebben we een project gerealiseerd waarbij oppervlaktewater van een parkeerterrein wordt opgeslagen in ondergrondse watertanks. Dit water wordt door het sportcentrum gebruikt. Het overtollige water kan in wadi’s zinken. Een wadi is een groene strook die overtollig regenwater kan opvangen en langzaam kan laten bezinken. In het projectgebied van Nunspeet zie je nu geen overschot meer van regenwater in het riool, dat zijn mooie resultaten.”

“Door slimme oplossingen te implementeren, zoals het gebruik van wadi’s als waterbuffer- en waterbergingssystemen, worden duurzame resultaten behaald. Door regenwater op te vangen en te laten infiltreren in de bodem, wordt voorkomen dat het riool onnodig overbelast raakt en ontstaat er een evenwichtiger waterbeheersysteem. Deze aanpak illustreert de inzet van Antea Group om zowel de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren als duurzame oplossingen te bieden voor waterbeheer en waterbuffering”, besluit hij. 

 

In de praktijk

Klimaatbestendige waterbouw projecten

alt-text

Realisatie klimaatbestendige wijk Zwolle

Samen investeren in een klimaatbestendige en leefbare stad.
alt-text

Meewerken aan een veilig Fryslân

Realisatie walbeschoeiing, natuurvriendelijke oevers en waterbouwkundige constructies.
alt-text

Herontwikkeling Haarlemse woonwijk Meerwijk

Met focus op klimaatadaptatie en gezondheid.

Meer informatie?

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer

Experts aan het woord