In de mooie waterrijke provincie Friesland liggen honderden kilometers aan kades. Om het water in Friesland op zijn plek te houden, moeten deze kades op een veilige hoogte blijven. Wetterskip Fryslân beheert een groot deel van deze kades samen met Antea Group. De werkzaamheden van Antea Group bestaan uit het verhogen van kades, het aanbrengen van nieuwe walbeschoeiing en natuurvriendelijke oevers èn het realiseren van waterbouwkundige constructies zoals damwanden, stuwen en bruggen. Met als doel om de provincie als watersportgebied veiliger en aantrekkelijker voor mens en dier te maken.

Raamcontract Wetterskip Fryslân

Om een goede onderhoudstoestand en de veiligheid te waarborgen, zijn Wetterskip Fryslân en Antea Group een raamcontract overeengekomen.

Antea Group is zich bewust van de verantwoordelijkheden en de hieraan verbonden taken van het Wetterskip voor de waterveiligheid. De bescherming tegen het water dient continu gewaarborgd te zijn. Als er zich toch calamiteiten voordoen, zijn flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang om onveilige situaties te voorkomen. Antea Group is voor Wetterskip Fryslân de juiste partij om invulling te geven aan dit raamcontract.

Vispassages en muizenplagen

Een goede samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en Antea Group waarin het Wetterskip op vele fronten wordt ontzorgd; van het bouwen van bruggen en ontwikkelen en realiseren van vispassages tot de bestrijding van de muizenplaag. Hierbij staan veiligheid, ecologische waarden en duurzaamheid voorop.