Eeuwenlang heeft vestingstad Brielle het water om de stad als een belangrijk verdedigingsmechanisme omarmd. Vandaag de dag zijn de rollen omgekeerd: door de klimaatveranderingen moet Brielle zelf worden beschermd tegen het water. Antea Group heeft voor De Vesting een wateroverlastanalyse uitgevoerd.

Klimaatstresstest

Bij flinke regen- of onweersbuien ontstaan op diverse plaatsen in het historische centrum van de stad water-op-straat situaties. Als gevolg van lokale verschillen in de maaiveldhoogte en de lage vloerpeilen van woningen en souterrains loopt het water op enkele locaties ook de woningen en bedrijfspanden in.

Met het oog op de doorzettende klimaatverandering wil de gemeente Brielle graag inzicht in de gevoeligheid van het stedelijk gebied voor wateroverlast. Tevens als onderlegger voor de klimaatstresstest zoals is voorgeschreven vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Gewenst resultaat: passende maatregelen voor het terugdringen én voorkomen van wateroverlast.

Afvoercapaciteit en waterstromen

In het onderzoek zijn zowel de afvoercapaciteit van de riolering als de bovengrondse waterstromen beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van state-of-the-art software, die gezamenlijk ontwikkeld is met Deltares. De knelpunten die naar voren zijn gekomen in deze analyse komen overeen met de bevindingen van de gemeente.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Significante reductie water-op-straat

Naar aanleiding van het onderzoek is een pakket van verbetermaatregelen gepresenteerd. Zowel in de vorm van aanpassingen in de riolering als berging en sturing van water op het maaiveld. Het doorrekenen en toetsen van deze aanpassingen toont een significante reductie van de water-op-straat situaties en biedt de gemeente een integraal pakket aan maatregelen waarmee de kans op wateroverlast in de toekomst wordt gereduceerd.

Klimaatadaptatie

Als gevolg van de klimaatverandering neemt in Nederland het aantal hittegolven, het aantal extreme buien, de intensiteit van hevige buien en de perioden van langdurige droogte sterk toe. Ook de kans op hittestress in de leefomgeving neemt toe. Antea Group helpt overheden met het vinden van klimaatadaptieve maatregelen om de toenemende problemen aan te pakken.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer