In het voorjaar zijn alle gemeenten geënquêteerd door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Doel van deze enquête was om inzicht te verkrijgen in de landelijke stand van zaken rondom de implementatie van de Omgevingswet. Met name de resultaten van de voorbereidingen en ontwikkeling van het instrument omgevingsplan bij de gemeenten onder de 100.000 inwoners gaven aanleiding voor een extra impuls. Een nieuw instrumentarium met daarin de toepassing van de Bopa’s, de TAM-IMRO, nieuwe regelsets, annotatie etc. Er was behoefte aan een praktische uitwerking en toepassing van de inhoud van deze nieuwe gereedschapskist.

Samen de VNG, Geonovum, Ads en stedebouwkundige (advies)bureaus (waaronder Antea Group) hebben ter voorbereiding op een goede inwerkingtreding van de Omgevingswet de krachten gebundeld. Dit met als doel om de gebruikers van het nieuwe instrumentarium op een praktische wijze kennis te laten maken met de procedures, de werkwijzen en de vertaalslag naar de eigen organisatie. Dit doen we met behulp van een speciaal ontwikkelde leergang, waarin we in vijf onderdelen de nieuwe werkwijze toelichten.

Dinsdag 11 oktober heeft de bekendmaking van deze leergang plaatsgevonden als afsluiting van het ‘Landelijk symposium ‘Masterclasses instrumentarium omgevingsplan’.

Leergang instrumentarium Omgevingswet gebiedsontwikkeling

In het inschrijfformulier worden verschillende mogelijkheden aangeboden: het aantal af te nemen onderdelen, voorkeursdagen qua beschikbaarheid, digitaal of fysiek, inzage in de kosten, etc. Het aanmeldformulier kan overigens voor meerdere collega’s gelijktijdig worden ingevuld.

Aanmelden kan via onderstaande aanmeldbutton

Na het invullen ontvang je een geautomatiseerde bevestiging van inschrijving van jotform.
Let op: dit is een no-reply email.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Projectbureau Leergang op 06 46 11 39 24