Het is één van de meest gestelde vragen die we kregen: wat te doen met de luchtbehandeling in onze kantoren en gebouwen? Hoe moet je ventileren om voor een ‘gezond gebouw’ te zorgen? Mag je lucht nog wel laten recirculeren…? Eén ding is zeker: het belang van schone lucht in (kantoor)gebouwen is belangrijker dan ooit. En dit zal de komende maanden het uitgangspunt moeten zijn.

Virussen

Laten we beginnen met het risico op verspreiding van virussen via je luchtbehandelings- of ventilatiesysteem. Hier is al veel over gezegd en geschreven. Volgens het RIVM en (virus)deskundigen is de mogelijkheid dat een virus uitwaaiert via je ventilatie- en luchtbehandelingssystemen niet bewezen. Wel kun je via deze systemen maatregelen nemen om de gezondheid binnen een gebouw en afzonderlijke ruimtes te bevorderen.

Ventileren reduceert overdracht

Zo is het ventileren van ruimtes belangrijk. Volgens wetenschappers kun je door ventilatie de overdracht van infectieziekten reduceren. Schone lucht en luchtstromen in een ruimte waar meerdere mensen aanwezig zijn, zorgen ervoor dat virusdeeltjes minder lang blijven hangen en zich minder snel verspreiden. Daarnaast draagt verse lucht positief bij aan de gezondheid van mensen: hierdoor zijn ze weerbaarder tegen mogelijke infecties. Het recirculeren van lucht in een gebouw is daarom af te raden, kies ervoor om zoveel mogelijk schone buitenlucht binnen te laten.

Kies voor 24/7 ventileren

Wat de minimale vereisten zijn om verspreiding tegen te gaan, is onduidelijk. Daarom is het aan te bevelen om gebouwen 24/7 maximaal te ventileren. Onder meer om te voorkomen dat zwevende virusdeeltjes (aerosolen) zich in een afgesloten ruimte verspreiden. Wat dit voor het ventilatieregime in jouw gebouw betekent? Dit hangt af van het systeem dat je gebruikt en de inregeling ervan (vergeet ook niet om ramen open te zetten). Daarnaast moet je kijken naar het gebruik van je gebouw: wat is je bezettingsgraad, in welke ruimten en op welke tijdstippen werken meerdere mensen tegelijkertijd?

Daarnaast moet je kijken naar het gebruik van je gebouw: wat is je bezettingsgraad, in welke ruimten en op welke tijdstippen werken meerdere mensen tegelijkertijd?


Frank van Velsen
Expert Bouw

Overrulen van bedrijfsinstellingen

In moderne gebouwen zien we veel systemen die worden geregeld op basis van CO2-gehalte of de aanwezigheid van personen in een ruimte. Deze systemen zijn ingesteld op een optimale balans tussen energieverbruik en een gezonde luchtkwaliteit. Zolang we ons in de ‘anderhalve-meter-samenleving’ bevinden, adviseren we om gezondheid te laten prevaleren. Dit kan door de bestaande bedrijfsstanden te ‘overrulen’ en op maximale stand te gaan ventileren. Kun je meerdere standen instellen? Kies er dan voor om ’s nachts op een lagere stand te ventileren en overdag op maximaal over te gaan.

Check de filters

Een ander aandachtspunt zijn de filters in de luchtbehandelingskasten. Hoe vervuilder het filter, des te minder de prestaties van je luchtbehandeling en des te minder schone lucht je in een gebouw brengt. Wie 24/7 ventileert met vervuilde, verzadigde filters, zal weinig bijdragen aan schone lucht. Daarom bevelen we aan om, zodra je een (kantoor)gebouw weer deels openstelt, naast de instellingen van je luchtbehandelingssysteem ook de filters te laten controleren en te vervangen.

Schone lucht vraagt om maatwerk. Wil je weten wat in jouw situatie en voor jouw installatie de beste oplossing is? Aan de hand van een quickscan brengen we voor je in beeld welke gerichte acties je kunt nemen om voor meer schone lucht te zorgen.