Ga naar hoofdinhoud
Klimaatadaptief gebiedsontwikkelen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaatadaptief gebiedsontwikkelen

Heb je vragen?

Klimaatadaptief gebiedsontwikkelen

SDGHet klimaat verandert sneller dan voorspeld. Hiermee groeit de urgentie om de plekken waar we wonen en werken voor te bereiden en aan te passen aan hittestress, droogte, bodemdaling en wateroverlast. Met Antea Group haal je alle kennis aan boord om integrale duurzame gebiedsontwikkeling te realiseren die bijdraagt aan een leefomgeving die aantrekkelijk, gezond en klimaatbestendig is.

Klimaatadaptief ontwikkelen: een partner die het geheel overziet

In stedelijk en landelijk gebied. Overal in Nederland ondersteunen we overheden en initiatiefnemers om tot een klimaatbestendige leefomgeving te komen. En hoe ‘open’ die opgave ook is: je treft in ons een partner die het geheel overziet. Die weet welke stappen je moet nemen. Specialisten die thuis zijn in de techniek; deskundigen die invulling geven aan participatie. Zo heb je in elke fase de kennis en tools in huis om initiatieven van de grond te krijgen en te realiseren.

Veelzijdigheid aan disciplines

Een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving raakt veel thema’s. Fijnstof, CO₂, energie, waterveiligheid, ecologie. Onze kracht schuilt in de veelzijdigheid aan disciplines en kennis die we in huis hebben. Zo vind je bij ons de beste experts op het gebied van milieu en bodem. Ruimtelijk ontwerpers en kostendeskundigen. Maar ook juristen, en omgevingsmanagers. Dit stelt ons in staat om rondom elke opgave een ijzersterk team te formeren. Op deze manier dragen we bij aan:

  • Ontwikkelstrategieën
  • Beoordelingskaders
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Ontwerpende onderzoeken
  • Masterplannen
  • Samenwerkingsovereenkomsten

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 13 – Klimaatactie

Klimaatadaptief gebiedsontwikkelen
Klimaatadaptief gebiedsontwikkelen

Relatiegericht: vormgeven aan samenwerking

We werken altijd vanuit de mindset dat je een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving mét elkaar maakt. Dat een goed plan méér is dan het aaneenrijgen van specialistische kennis, maar vooral een kwestie van verbinding maken met andere partijen: ontwikkelaars, gemeenten, waterschappen en bewoners. Je vindt bij ons de experts die deze verbinding kunnen maken. We zijn relatiegericht en mobiliseren, verbinden en integreren kennis. Zodat we verschillende belangen samensmeden tot een integraal én maakbaar plan.

Stedelijk gebied

Overal in Nederland werken we aan projecten waarmee we onze steden wapenen tegen de impact van klimaatverandering. En of het nu gaat om een klimaatadaptieve woonwijk of een dijkversterking: we bieden de specialisten en de tools om adaptieve maatregelen te integreren in een geaccepteerd en haalbaar plan. We maken hierbij gebruik van dataoplossingen om tot goed onderbouwde en effectieve maatregelen komen.

Zo deden we dat in Haarlem: Klimaatadaptieve en gezonde wijk in Haarlem

Landelijk gebied

Ook bij herinrichtingsprojecten in het landelijk gebied is veranderend klimaat een belangrijk aspect. Wij ondersteunen en adviseren je als opdrachtgever bij het robuust en klimaatbestendig inrichten van watersystemen waarbij sprake is van langere periode van droogte en periode met extreme neerslag. Hierbij hebben wij niet alleen de focus op maatregelen in de waterloop zelf maar ook op de aangrenzende en hoger gelegen gronden.

Bekijk ook onze andere diensten op het gebied van klimaatadaptatie

Meer weten over klimaatadaptief gebiedsontwikkelen?

Neem contact met ons op.