Ga naar hoofdinhoud
Klimaatadaptatie in bedrijf
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaatadaptatie in bedrijf

Heb je vragen?

Tim Artz
Stel een vraag

Klimaatadaptatie: uitvoeringsagenda en verankering in planologie en organisatie

Stresstesten, risicodialoog, strategie: je hebt de eerste stappen gezet richting een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. Daarna is het de kunst om deze te vertalen naar en te integreren in nieuwe plannen en gebiedsontwikkelingen. Met Antea Group breng je een partner aan boord die je helpt om klimaatadaptieve maatregelen te verankeren in de organisatie.  

Klimaatadaptatie en de Omgevingswet

Je treft in ons een ingenieurs- en adviesbureau die ervaring heeft binnen de verschillende werkregio’s van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hierdoor bieden we je alle insights rondom mogelijke risico’s, meekoppelkansen, strategische keuzes en maatregelen. We combineren deze know how met onze expertise van de Omgevingswet én beleidskaders waarmee je interne en externe partijen stimuleert om klimaatrobuust te handelen.

Integreer klimaatadaptatie in de beleidscyclus

Aan de hand van vier stappen helpen we je om op een ontwerpende en lerende manier ambities rondom klimaatbestendigheid in je beleidscyclus op te nemen.

  1. In de omgevingsvisie spreek je ambities uit voor de klimaatopgaven en onderzoek je lokale uitdagingen waarvoor je staat;
  2. De maatregelen die je wilt nemen vertaal je naar verschillende programma’s. Denk aan aanpassingen in het beheer van de openbare ruimte zoals de aanplant van meer bomen, het realiseren van open stroken tussen gebouwen;
  3. Het effect van deze maatregelen monitor je met innovatieve technieken: sensoren, satellietdata en geografische leefinformatiesystemen;
  4. De meetgegevens verzamel en evalueer je: waar nodig stuur je maatregelen bij om doelen uit de omgevingsvisie te halen.

Programma klimaatrobuustheid ontwikkelen

We zetten onze know how in voor het ontwikkelen van een programma klimaatrobuust-heid. Hierbij richten we ons op drie sporen:

  1. Een strategische beleidsroute om maatregelen uit het programma omtrent klimaatrobuustheid af te stemmen op maatregelen vanuit andere gemeentelijke opgaven en beleidsvelden, zoals de energietransitie;
  2. Een politiek/maatschappelijke route om directie, bestuurders en raadsleden voor te bereiden op een nieuwe, cyclische wijze van besluitvorming;
  3. Een organisatorische route om de uitvoering van maatregelen en het meten van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) in de organisatie te beleggen zodat ze niet van de ambtelijke en bestuurlijke agenda verdwijnen.
Klimaatadaptatie: uitvoeringsagenda en verankering in planologie en organisatie
Klimaatadaptatie: uitvoeringsagenda en verankering in planologie en organisatie

Onze aanpak: PSU & werksessies

Vervolgens ontwikkelen we samen een programma klimaatrobuustheid. Dit doen we op basis van een projectstartup (PSU) en zes werksessies. In deze sessie inventariseren we onder meer de kennis die beschikbaar is in een organisatie. Maar ook hoe je in de strategische beleidsroute om in 2050 klimaatrobuust te zijn, samenhang vindt met andere opgaven. Andere thema’s die we behandelen zijn monitoring, de evaluatie van KPI’s en de voorbereiding van bestuurders en raadsleden. 

Eindrapport

Aan het einde van het traject leveren we een vlot geschreven, toegankelijk en beeldend rapport met onze bevindingen langs de drie routes. Ook doen we concrete aanbevelingen voor het schrijven van het programma omtrent klimaatrobuustheid (als instrument onder de omgevingswet). Het rapport is bedoeld voor beleidsmedewerkers, directieleden, bestuurders en politici.

Bekijk ook onze andere diensten op het gebied van klimaatadaptatie

Meer weten over klimaatadaptatie?

Neem contact met ons op.

Tim Artz
Stel een vraag