De Reusel is een beek in Noord-Brabant die ontstaat ten zuidwesten van het dorp Reusel. Hij stroomt door het natuurgebied De Utrecht en komt uit in de Achterste Stroom bij Oisterwijk. Antea Group is ingeschakeld om de ooit recht getrokken beek weer natuurlijk te maken. De variatie in stroomsnelheid en sedimentatie neemt hierdoor weer toe, wat goed is voor de ecologie.

Klimaatrobuust beeksysteem

In het voorjaar van 2018 zijn wij in opdracht van Waterschap De Dommel aan de slag gegaan met het project beekherstel Reusel Baarschot – Diessen. Het project heeft naast het natuurlijk maken van de beek, meerdere doelen. Zoals het opheffen van de vismigratieknelpunten en het creëren een klimaatrobuust beeksysteem dat geschikter is voor zowel droge als natte omstandigheden.

Natuurnetwerk

Naast deze wateropgaven gaat we samen met het Waterschap en direct belanghebbenden aan de slag met de realisatie van het Natuurnetwerk langs de beek. Ook met andere doelen die in het gebied spelen, zoals recreatie, landbouw, landschap en cultuurhistorie houden we zoveel mogelijk rekening in het project.

Projectplan Waterwet

Dit jaar werken wij middels een scenariostudie toe naar een voorkeursscenario voor de toekomstige inrichting. Volgend jaar werken wij het voorkeursscenario verder uit tot een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp, waarna ook het projectplan Waterwet opgesteld wordt. Meer informatie over het project is te vinden op de website van waterschap De Dommel.