Sinds de Bouwvrijstelling Stikstof niet meer geldt, is er voor veel bouw- en infraprojecten een individuele stikstofbeoordeling nodig. Hiermee groeit de vraag naar ecologen die voor nieuwe infra, woonwijken of de uitbreiding van het elektriciteitsnet in kaart brengen welk effect de verwachte stikstofuitstoot heeft op de natuur. Deze vooronderzoeken zijn tijdrovend. Een ecologisch expert moet onder meer data verzamelen, analyseren en verschillende alternatieven vergelijken. Dit kost een ecoloog gemiddeld – zeker voor grote plannen, 10 weken. Hier komt nog eens bij dat er in Nederland een tekort aan ecologen is. Die schaarste zorgde er al voor dat er in 2023 meerdere grote infrastructurele projecten vertraging opliepen. Daarom ontwikkelden onze specialisten het Natuurscorebord!

Natuurscorebord automatiseert, versnelt en vereenvoudigt vooronderzoek

Het Natuurscorebord is in staat om per projectgebied razendsnel alle beschermde natuursoorten in beeld te brengen samen met de stikstofgevoeligheid van die soorten en hun leefomgeving. Dit innovatieve platform berekent vervolgens op basis van de verwachte stikstofuitstoot het effect daarvan op soorten. Het Natuurscorebord neemt hiermee voor ecologen tijdrovend onderzoek uit handen, zorgt voor een snellere doorloop van vooronderzoeken en verkleint het risico op vertragingen. De inzet van deze tool biedt daarnaast snel inzicht in welke oplossingsvarianten de kwetsbare natuur het minst belasten.

Het Natuurscorebord doet mee aan de Vernufteling!

Kennis samenbrengen in één tool

De grote uitdaging voor de ontwikkeling van het Natuurscorebord was om gebiedsinformatie, expertkennis én projectspecifieke stikstof-berekeningen samen te brengen in één tool. Het Natuurscorebord combineert hiervoor verschillende technieken. We zetten interpretatiemodellen op basis van Artificial Intelligence in om data (zoals gebieds- en habitatspecifieke informatie) gericht uit gevalideerde bronnen te halen en te analyseren. Wij combineren deze data met expertkennis uit onze kennisbank en projectspecifieke stikstofberekeningen.

Verwachte impact op kwetsbare natuur

Aan de hand van algoritmes en rekenmodellen bieden wij gebruikers snel inzicht in wat de verwachte impact van de stikstofuitstoot van hun initiatief is op kwetsbare natuur. Dit is dankzij het Natuurscorebord bijna net zo eenvoudig als het klinkt: een kwestie van één of meerdere plannen en scenario’s uploaden in een online omgeving. De applicatie brengt alle natuurgebieden waar een toe- of afname van de stikstofdepositie berekend is in beeld en bepaalt vervolgens wat de stikstofimpact is op die natuur.

Natuurscore

Daarnaast is de tool in staat om scenario’s met elkaar te vergelijken. Dit resulteert in een natuurscore per initiatief. Ons platform maakt het dus mogelijk om - met één druk op de knop - meerdere scenario’s te beoordelen én verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen. Zo rekent het Scoreboard bijvoorbeeld snel door wat de inzet van elektrisch materieel of afspraken over bemesting betekenen voor de stikstofdepositie van een project. Zo kom je sneller tot een oplossing met een positievere Natuurscore.

Technologisch geavanceerd

Het ontwerp van het Natuurscorebord is technisch complex. Dit komt door het automatiseren van het vooronderzoek dat normaal gesproken door een ecoloog wordt uitgevoerd. Dit betekent dat gebiedsinformatie, expertkennis én projectspecifieke stikstofberekeningen wordt samengebracht tot een tool die zelfstandig analyses uitvoert en die leidt tot betrouwbare resultaten. Dankzij de inzet van AI-analysemodellen, algoritmes én een gebruiksvriendelijk platform zijn we in staat om deze processen te automatiseren en in te bedden in een interface. Door ecologen én gebruikers actief te betrekken bij dit ontwikkelproces wordt nu gewerkt aan een tool die naadloos aansluit op de wensen en eisen van de gebruiker.