De veronderstelde stikstofneerslag op Oost-Nederlandse natuurgebieden is volgens het RIVM hoger dan tot dusver werd gedacht. Dit blijkt uit de nieuwste versie van het rekenmodel Aerius. Dat wordt gebruikt om de invloed van stikstof op de natuur te berekenen. Voor het verlenen van vergunningen en de aanpak van piekbelasters kan dit gevolgen hebben.

Aerius berekening

Aerius wordt door boeren, bouwers en overheden gebruikt om te berekenen hoe zwaar de uitstoot van stikstof is op de natuur. De uitgifte van natuurvergunningen, nodig om te ondernemen, is hieraan gekoppeld. Onlangs kregen bijvoorbeeld ook de paasvuurbouwers te horen dat ze Aerius moeten gebruiken om de effecten van paasvuren op aangrenzende natuurgebieden uit te rekenen.

Volgens de nieuwste versie van de rekenmethode Aerius krimpt de stikstofdeken die boven Nederland hangt in omvang een beetje. Op zich is dat goed nieuws, al verandert er niets aan het stikstofoverschot op de natuur. Wel zijn er grote regionale verschillen. In West-Nederland slaat volgens de RIVM-berekeningen minder stikstof neer op kwetsbare natuur, met name in de duingebieden. De oorzaak hiervan is volgens het RIVM een daling van de ammoniakconcentratie in de lucht die via de zee komt.

Grensstreek

In Zuid- en Oost-Nederland neemt de gemiddelde stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden juist toe. Dit is in deze regio aan de orde op de zuidelijke Veluwe en in de Achterhoek. Dit laatste komt onder meer doordat het RIVM gedetailleerde informatie heeft verwerkt over de ammoniakuitstoot van Duitse boeren.

Bij lopende vergunningsprocedures moeten indieners de nieuwste versie van Aerius gebruiken. Die geeft mogelijk andere resultaten, aldus het RIVM. Die resultaten kunnen van invloed zijn op de vraag of een boer verplaatst of uitgekocht moet worden, zegt voorzitter Rudie Haarman van LTO Salland. ,,Je zult maar een bedrijf hebben naast een natuurgebied dat door deze actualisatie van overbelast naar zwaar overbelast gaat. Dan ben je net wel of net niet een piekbelaster.”

 

Lees het volledige artikel