In Nederland willen we in 2050 de stap maken naar een volledig circulaire economie. Dit betekent dat we álle grondstoffen – en al ons afval – zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Een ambitieuze doelstelling waar veel gemeenten volop mee bezig zijn. Zo ook in de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Hier doen ze onderzoek naar de ontwikkeling van een circulair (ambachts)centrum. Antea Group ondersteunt daarbij. 

Foto header: Natrufied Architecture

Circulaire economie

“De kringloopeconomie is zoveel meer dan het recyclen van grondstoffen”, vertelt senior adviseur Henk Verschuuren. “Het vraagt een enorme transitie om als samenleving in staat te zijn om álle materialen, producten en onderdelen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Dit is niet alleen een kwestie van afval slim inzamelen, scheiden in grondstofstromen en weer verwerken tot nieuwe producten. Circulaire economie draait ook om maatschappelijke bewustwording, nieuwe productieketens én kennisontwikkeling.”

Circulair ambachtscentrum

Dit is exact waar een circulair ambachtscentrum in kan voorzien. Verschuuren: “Het is een plek waar je afval inzamelt, maar ook een locatie waar je allerlei functies en partijen bijeenbrengt. Denk aan scholen en startups. Maar net zo goed instellingen uit het sociaal domein die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek willen bieden.” Die verscheidenheid aan functies maakt de ontwikkeling van een ambachtscentra complex: “in elke gemeente kan zo’n centrum er weer anders uit zien, het is altijd maatwerk.”  

Met dit project dragen wij bij aan SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Haalbaarheidsonderzoek

Ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo willen ze de hoeveelheid restafval van hun inwoners flink omlaag brengen. Daarom onderzoekt BUCH – de uitvoeringsdienst van de gemeente - de haalbaarheid van een Circulair (Ambachts)centrum. “Wij willen een plek ontwikkelen waar inwoners spullen kunnen laten repareren en goederen kunnen inleveren. Daarnaast willen we met dit centrum inzetten op educatie en bewustwording. Het is ons doel om zoveel mogelijk inwoners te laten zien wat de waarde is van materialen en grondstoffen”, vertelt Esther Keijser, projectleider circulair binnen BUCH.

Subsidie Rijkswaterstaat

Vanuit dit vertrekpunt werkte Keijser met haar projectteam de plannen uit. Ze kreeg hierbij subsidie van Rijkswaterstaat - het circulaire (ambachts)centrum is één van de icoonprojecten in het programma Circulaire Economie van RWS. Keijser: “We hebben verkend welke functies er wel of niet in moeten. En we hebben samenwerking met scholen, kringloopwinkels, milieustraten en zorginstellingen gezocht. In grote lijnen weten we nu waar de kansen liggen en wat de mogelijkheden zijn. Eén ding is zeker, het enthousiasme voor dit plan is groot.”

Plan van Eisen en begroting

BUCH schakelde Antea Group in om een haalbaarheidsonderzoek naar die ideeën te doen en dat te onderbouwen met een begroting op hoofdlijnen. Henk Verschuuren: “Het sterke is dat er een concreet beeld is van wat het centrum moet zijn en wie daarbij betrokken worden. Op basis daarvan konden wij richting geven aan het PvE en de begroting. Omdat we in meerdere gemeenten ervaring hebben opgedaan met de ontwikkeling van Circulaire Ambachtscentra, konden wij een goed beeld schetsen van wat er nodig is en welke investering dit vraagt.”

Naast het onderzoek en de begroting is er een mogelijke locatie aangewezen. Ook zijn de eerste schetsontwerpen gemaakt. Later dit jaar is het aan de vier gemeenteraden om de plannen te beoordelen en te kijken wat de volgende stap gaat zijn. Keijser: “We verwachten, mede dankzij Antea Group, een overtuigend verhaal neer te leggen. We hopen nu dat we ook de politiek mee kunnen krijgen.”