Maar liefst 70% van bestaande kunstwerken wordt niet duurzaam gesloopt voor het einde van de technische levensduur. Enorm zonde volgens consortium Closing the Loop, gezien de toenemende mondiale schaarste van primaire grondstoffen. Naar verwachting neemt die schaarste de komende jaren alleen nog maar verder toe. De gevolgen van klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de huidige consumptiecultuur worden steeds zichtbaarder.

Het is nu belangrijker dan ooit om het gebruik van grondstoffen terug te dringen en materialen zo veel als mogelijk te hergebruiken. Consortium Closing the Loop, bestaande uit Nebest, Antea Group, GBN Groep en Strukton Civiel, zet zich daarom in voor hoogwaardig hergebruik van bestaande viaducten. Het consortium is intrinsiek gemotiveerd om waardevernietiging van bestaande kunstwerkonderdelen tegen te gaan en zet hiermee een eerste stap als onderdeel van de SBIR Circulaire Viaducten.

Lees het hele artikel op de website van Cement Online

Hoogwaardig hergebruik van bestaande kunstwerken

Het ontstaan van Closing the Loop vindt zijn oorsprong in de bijeenkomsten van de toekomstvormers van Rijkswaterstaat en eerdere samenwerkingen op het gebied van hoogwaardige betonrecycling binnen het project Klimaatenveloppe en de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking op basis van de wil om gezamenlijk invulling te geven aan de circulaire ambities, waarbinnen ieders specialisme wordt benut om de cirkel voor hoogwaardig hergebruik te sluiten. Dit doet Closing the Loop aan de hand van vijf deelinnovaties:

  1. De herbruikbaarheidsscan
  2. Circulaire ontwerpconcepten
  3. Circulaire oogst bestaande kunstwerken
  4. Realisatie circulaire kunstwerken
  5. Hergebruik circulaire kunstwerken

Hoogwaardig hergebruik van bestaande kunstwerken kan het consortium niet zonder anderen bereiken. Het is belangrijk dat de circulaire innovaties die bedacht worden, ook daadwerkelijk binnen de markt te integreren zijn en aansluiten bij bestaande ontwikkelingen en behoeften. Het consortium werkt om die reden intensief samen met andere partijen. Zo kent Closing the Loop, naast de vaste partners binnen het consortium, ook een aantal kennispartners, waaronder IMd, NEN, Madaster, TNO en Gemeente Amsterdam.

Ontwerp door Antea Group

Binnen het consortium is Antea Group verantwoordelijk voor het ontwerp. “De gehele onderbouw van het nieuwe viaduct zal worden opgebouwd uit onderdelen van de bestaande twee viaducten in de A76. Dat geldt echter niet voor het nieuwe dek,” vertelt Frank Sengers van Antea Group. “Doordat de overspanning van het nieuw te realiseren viaduct wordt vergroot, is het niet mogelijk om één van de bestaande dekken te hergebruiken. Daarom moet gebruikgemaakt worden van een donorviaduct.”

Harry Hofman van GBN haakt aan: “Ons oog is gevallen op het Karel Keizerviaduct in de A9. Daar komen veel liggers vrij, die prima toepasbaar zijn in project A76. Binnen GBN hebben we een oogstplan gemaakt om ervoor te zorgen dat deze liggers hergebruikt kunnen worden. De railliggers die vrijkomen uit het viaduct de A9, willen we toepassen onder het rijdek in het nieuwe, circulaire viaduct.” 

Bekijk onze Infra gerelateerde vacatures