Wist je dat maar liefst 70% van de bestaande kunstwerken voor het einde van de technische levensduur niet duurzaam wordt gesloopt? Dit resulteert in de verspilling van goed bruikbare materialen, terwijl schaarste van primaire grondstoffen mondiaal toeneemt. Zonde wat ons betreft!

Consortium Closing the Loop

We are Closing the Loop. Met ons consortium, bestaande uit Antea Group, Strukton Civiel, Nebest en GBN Groep, gaan wij voor het sluiten van de cirkel voor hoogwaardig hergebruik. Hiermee dragen we bij aan de invulling van de Rijksbrede doelstelling om in 2050 circulair en klimaatneutraal te werken. Wij geloven dat bestaande kunstwerken een tweede leven verdienen in de vorm van nieuwe kunstwerken!

Herbruikbaarheidsscan

Om de herbruikbaarheid van bestaande objectonderdelen van kunstwerken zoals viaducten en bruggen te kunnen bepalen, hebben wij de herbruikbaarheidsscan ontwikkeld. Deze tool geeft inzicht in de herbruikbaarheid van bestaande onderdelen en materialen. Op deze manier signaleren wij vroegtijdig kansen voor hoogwaardig hergebruik en worden objectonderdelen en materialen hergebruikt.

De scan betreft een gevalideerde en in de huidige instandhoudingssystematieken geïntegreerde tool voor het beoordelen en monitoren van de herbruikbaarheid van objectonderdelen van kunstwerken. De inhoud van de tool is vormgegeven samen met diverse marktpartijen en onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: restlevensduur, losmaakbaarheid en constructieve eigenschappen. De paramaters die onderdeel uitmaken van deze drie hoofdcategorieën zijn mede gebaseerd op de longlist die is opgesteld als onderdeel van de CB’23 leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’.

Met de resultaten van de herbruikbaarheidsscan wordt een eenduidig beeld verkregen over mogelijkheden voor hergebruik van bestaande assets.

Circulaire ontwerpconcepten

Op dit moment is er nog geen plek in de markt voor hergebruikte onderdelen van kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het creëren van circulaire ontwerpconcepten is daarom van essentieel belang om deze onderdelen een tweede leven te kunnen geven en toekomstige kunstwerken te realiseren met hoogwaardig hergebruikte materialen. Door de ontwikkeling van circulaire ontwerpconcepten en de verkenning richting andersoortige toepassingsgebieden, hebben wij een plek gecreëerd voor zowel herbruikbare als niet-herbruikbare objectonderdelen. Zo brengen wij aanbod (inzicht in wat beschikbaar komt) en vraag (toepassingsmogelijkheden voor bestaande objectonderdelen) samen.

Met het hergebruik van de onderdelen liggers, landhoofden, schampranden, stootplaten, stalen buispalen en leuningen bestaan de reeds ontwikkelde ontwerpconcepten voor meer dan 70% uit hergebruikte materialen. De overige 30%, veelal asfalt en restbeton, worden hoogwaardig gerecycled binnen de ontwerpconcepten. Momenteel zijn er al ruim twintig ontwerptoepassingen voor handen binnen Closing the Loop voor hergebruik van het type plaat- en liggerkunstwerken.

Voorbeelden van enkele van de ontwerpconcepten zijn:

Duurzaam circulair

De ontwikkelde ontwerpconcepten binnen Closing the Loop zijn zowel duurzaam als economisch aantrekkelijk: het leidt tot circa 24% reductie op de directe kosten. Ten slotte resulteert het in een reductie van 62% op de MKI, 49% op CO2 en 93% op Abiotische grondstoffen.

Hergebruik circulaire kunstwerken

Nadat de levensduur van een door ons gerealiseerd circulair kunstwerk is verstreken of de functie-eisen wijzigen, zijn de onderdelen van het circulaire kunstwerk losmaakbaar en weer opnieuw te hergebruiken. Omdat de comptabiliteit en losmaakbaarheid van de concepten en deeloplossingen grotendeels afhankelijk zijn van de verbindingen, zijn de verbindingen op zo’n manier ontworpen (DYWIDAG-staven en Boersma) dat demontage in de toekomst mogelijk is. Zo blijft de circulaire cirkel gesloten.