Afgelopen jaar heeft het NEN de NTA 8086 voor beweegbare bruggen gepubliceerd. De richtlijn geeft handreikingen voor het duurzaam bouwen van beweegbare bruggen door afspraken te maken over de uitvoering van deze objecten. Deze is in samenwerking met bruggenbouwers, ingenieursbureaus en opdrachtgevers tot stand gekomen. Antea Group heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de NTA.   

NTA 8086 IFD-bouw beweegbare bruggen

NTA 8086 geldt als een voorbeeld hoe circulariteit een impuls kan krijgen. Er wordt niet alleen invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen, maar het is ook één van de oplossingen voor de bruggenopgave waar Nederland voor staat: (Het renoveren van beweegbare objecten die tussen 1960 en 1970 gebouwd zijn). Met de richtlijn worden raakvlakken tussen bouwdelen van bruggen gestandaardiseerd op basis van maatklassen bij nieuwbouw. Er is rekening gehouden met bestaande normen voor bruggen, installaties en levensduur.

Nieuwbouw en renovaties

De norm kan deels ook toegepast worden op renovaties aangezien er oplossingen gegeven worden voor onderdelen die bij renovaties vaak geheel vervangen worden. Het gaat dan met name om aandrijving, installaties, besturing, opleggingen, etc.

IFD en NTA 8086

NTA 8086 is vrij beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken. Meer informatie over IFD en achtergrondinformatie over NTA 8086 is ook te vinden op de website van NEN. Antea Group heeft veel kennis van de NTA en kan deze toepassen bij nieuwbouw en renovatiewerken.